شهر دسترس‌پذیر
سخنگوی شورای شهر تهران
طرح احیای رود‌دره‌ها پیشرفت خوبی نداشته است
رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران
درختان کهن راویان تاریخ و فرهنگ تهران
رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر
گزارش تحویل و تحول محله افسریه جنوبی منطقه 15
تاریخ انتشار:
يکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۴
Share/Save/Bookmark
۱
گزارش تحویل و تحول محله افسریه جنوبی منطقه 15
  برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.
کد مطلب : ۴۰۷۹