برگزاری کارگروه های تخصصی شورایاران محلات منطقه 8

1 خرداد 1397 ساعت 10:09

اولین نشست کارگروه های تخصصی شورایاران منطقه 8، دوشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه با حضور دکتر فخاری نماینده شورای شهر و عضو ستاد هماهنگی شورایاری ها، مهندس نوری شهردار منطقه، هیات اجرایی ستاد هماهنگی شورایاری ها و شورایاران محلات منطقه در سالن همایشمعاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه برگزار گردید.کد مطلب: 2942

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/2942/1/برگزاری-کارگروه-های-تخصصی-شورایاران-محلات-منطقه-8

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com