انتخابات رابط هیات رییسه شورایاری منطقه 8

20 بهمن 1398 ساعت 17:52کد مطلب: 4585

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/4585/1/انتخابات-رابط-هیات-رییسه-شورایاری-منطقه-8

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com