ماده ششم-وظایف و اختیارات شورایاری ها
تاریخ انتشار:
دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۲
Share/Save/Bookmark
۰
انجمن شورایاری زیر نظر شورای اسلامی شهر تهران است و در انجام وظایف و فعالیت های خود به شورای اسلامی شهر تهران پاسخگوست و در چارچوب سیاست های کلان و مصوبات شورا اقدام می نماید.
شورایاری محله با هدف ایجاد اجتماعات محلی و گروه های مردمی در جهت افزایش انسجام و مشارکت ساکنان محله در حل مسائل محله، مشورت و مشارکت در نیاز سنجی، تصمیم سازی و برنامه ریزی محله ای، نظارت محله ای و جلب همکاری مردمی در چارچوب وظایف و اختیارات به شرح ذیل اقدام خواهد نمود :
1- شناخت، بررسی، طبقه بندی و اولویت بندی نیاز ها، نارسایی ها، مشکلات و کمبودهای فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، زیست محیطی، ترافیک، شهرسازی، رفاهی، خدماتی و عمرانی در سطح محله
2- ارائه طرح و پیشنهاد به مدیریت شهری در حوزه اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، زیست محیطی، خدماتی، ترافیکی، شهرسازی، رفاهی و عمرانی در سطح محله
3- مشارکت، همکاری و اقدام موثر برای تقویت هویت محله ای، حفظ و نگهداری میراث مادی و معنوی محله و ایجاد حس تعهد و تعلق نسبت به محله از طریق ارائه پیشنهاد برای ایجاد نشانه ها و یادمان های شهری، نامگذاری معابر، برگزاری مناسبت ها و جشنواره های محلی
4- ارائه طرح ها و پیشنهاد های مشارکت محور در راستای چگونگی بهره برداری از اماکن فرهنگی، اجتماعی، هنری، مذهبی، ورزشی، آموزشی، رفاهی، خدماتی، بهداشتی و زیست محیطی در سطح محله
5- همکاری با مدیریت شهری برای برقراری آرامش و امنیت شهری و کاهش آسیب های اجتماعی و زمینه های جرم خیز در سطح محله
6- کمک در جهت ایجاد محیطی زیست پذیر و تاب آور در سطح محله
7- همکاری در توسعه و ترویج فرهنگ، حقوق و تکلیف و آموزش های شهروندی مرتبط با وظایف مدیریت شهری در سطح محله
8- ارائه طرح های پیشنهادی برای خودگردانی اماکن عمومی و بوستان های شهری، تمهید و تدارک زیباسازی و بهینه سازی فضای زیست شهری و کمک به تحقق این طرح ها در سطح محله
9- همکاری با مدیریت شهری، سازمان ها و دستگاه های دولتی و عمومی، انتظامی، سازمان های اجتماعی محور و مردم نهاد، موسسات و انجمن های عام المنفعه، مساجد و هیئت های مذهبی و دستگاه های ذیربط مسئول در حوزه های مختلف برای تحقق طرح ها، برنامه ها و پروژه ها در سطح محله
10- ارائه پیشنهاد و مشاوره مورد نیاز در اماکن سنجی طرح ها، پروژه ها و خدمات مدیریت شهری در حوزه های مختلف در سطح محله
11- برنامه ریزی، مشارکت و اقدام موثر در جهت شناخت استعدادهای محلی و جذب سرمایه ها، ظرفیت ها و آورده های مردمی و محله ای و نهادینه کردن مشارکت آحاد شهروندان ساکن محله در حوزه های مختلف، ایجاد و تقویت اجتماعات محلی و توسعه کار داوطلبانه مردمی
12- ارائه طرح هایی جهت آموزش برنامه های دفاع غیر نظامی به شهروندان و همکاری با شورا در جهت مقابله و پیشگیری از حوادث غیر مترقبه
13- همکاری در اداره اماکن مذهبی و فرهنگی بنا به درخواست دستگاه های ذیربط
14- مشارکت در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری از طریق همکاری با مسئولین بنا به درخواست مراجع ذی ربط قانونی
15- ارائه نیازها و اولویت های ساکنان محله به شهرداری منطقه در زمان تنظیم بودجه و برنامه های سالیانه در حوزه های مختلف در سطح محله
16- نظارت قانونمند بر مسائل، برنامه ها و طرح های مدیریت شهری و دستگاه های مرتبط در مقیاس محله و در چارچوب برنامه، وظایف شورایاری و دستورالعمل های ابلاغی
17- همکاری با مدیریت شهری در جهت انتقال و اطلاع رسانی سیاست ها، تصمیمات، مصوبات و اقدامات شورا و شهرداری به شهروندان
تبصره 1 :
وظایف و اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر تهران قابل واگذاری و تفویض به انجمن های شورایاری نیست و کلیه پیشنهادها و ارائه طرح های اجرایی برای شورا جنبه مشورتی داشته و در صورت تصویب در شورای اسلامی شهر تهران، اجرا خواهد شد.
تبصره 2:
شورایاری ها به هیچ وجه حق دخالت در امور اجرایی، اداری و مالی شهرداری، شورای اسلامی شهر تهران، مدیریت محله و سایر سازمان ها را نخواهند داشت.
تبصره 3 :
شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران موظفند در تصمیماتی که تنها در سطح محلی موثر است نظر مشورتی شورایاران محله را اخذ نمایند
تبصره 4:
برای اجرای دقیق وظایف و ماموریت های مذکور، دستورالعمل اجرایی جداگانه ای توسط ستاد هماهنگی شورایاری ها تهیه، تصویب و ابلاغ خواهد شد.
 
کد مطلب : ۱۳۶