ماده هفتم- وظایف دبیرشورایاری محله
تاریخ انتشار:
دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۲
Share/Save/Bookmark
۰
1- تهیه، تنظیم و ارسال جدول زمانبندی جلسات یکساله با مصوب شورایاری
2- ارسال مصوبات جلسات شورایاری ظرف مدت 48 ساعت از طریق اتوماسیون
3- اهتمام نسبت به تشکیل منظم جلسات شورایاری و کارگروه‌ها
4- تهیه گزارش سه ماهه از فعالیت های شورایاری محله و ارسال به ستاد هماهنگی شورایاری ها
5- برنامه ریزی در جهت دعوت و سازماندهی ساکنین محل، علاقمند مشارکت در فعالیت های داوطلبانه محله در زمینه های اجتماعی، ریست محیطی، عمران و نظارتی
6- انجام و امضای مکاتبات بر اساس دستورالعمل مکاتبات ابلاغی از سوی ستاد هماهنگی شورایاری ها
7- پیگیری مکاتبات و مصوبات کارگروه های تخصصی
8- انتقال مشکلات و نارسایی ها و همچنین پیشنهادهای شورایاری ها به هیات رئیسه منطقه، شهردار ناحیه و ادارات ذیربط
9- حضور در جلسات و نشستهایی که به دعوت ستاد هماهنگی شورایاری ها، تشکیل می¬شود
10- برنامه¬ریزی و زمانبندی برای حضور منظم هر یک از اعضاء در روزهای هفته در دفتر شورایاری
11- تنظیم دستور جلسات در چارچوب حوزه وظایف و اختیارات شورایاری و متناسب با نیازها، ظرفیت ها و توانمندی های عمومی ساکنین محله با همکاری دیگر اعضاء
12- ارائه شرح کامل و مناسب درباره دستورات مورد بحث در جلسه و ارائه اطلاعات آماری و علمی درباره مسائلی که قرار است در جلسه مطرح و تصمیم گیری شود.(دیگر اعضا می توانند داوطلب تهیه آمار و اطلاعات علمی و فنی درباره دستورات جلسه شوند)
13- تشویق اعضاء برای آماده بودن در جلسه و طرح دیدگاه هایشان درباره موضوع در دستور
14- تشکیل به موقع جلسه، معلوم نمودن دستورکار از قبل و بهره گیری از ظرفیت فکری و معنوی اعضاء
15- رعایت مقررات درباره حضور و غیاب اعضا، تنظیم زمان برای بیان نظر هر عضو حاضر و پایان جلسه در زمان مقرر
16- جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث با تاکید بر نکات مشترک و رسیدن به یک تصمیم
17- حفظ مهر شورایاری محله و مدارک و مستندات
18- ممهور کردن استشهاد محلی
19- اعلام تخلفات احتمالی اعضای شورایاری به ستاد هماهنگی شورایاری ها
تبصره 1: دبیر می تواند بخشی از وظایف قابل پی گیری را به جانشین خود محول نماید.
تبصره 2: دبیر در مورد حدود مکاتبات و استفاده از مهر ملزم به رعایت مفاد آیین نامه ها و دستورالعمل ها به ویژه دستورالعمل مکاتبات ابلاغی از سوی ستاد هماهنگی شورایاری ها می باشد.
 
کد مطلب : ۱۳۷