زین طایفه شعرت به شعیری نخرد کس
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شورای محله، ضرورت‌های قانونی و رکن حکمروایی شهری
افشین حبیب زاده- عضو ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شاه‌کلید شفافیت
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران
یک سوزن به خود
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
ماده هفتم- وظایف دبیرشورایاری محله / دبیر هیات امنای محله
تاریخ انتشار:
دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۲
Share/Save/Bookmark
۰
 1. 1- انجام و امضای مکاتبات بر اساس دستورالعمل مکاتبات ابلاغی از سوی ستاد هماهنگی شورایاری ها؛
  2- پیگیری مکاتبات و مصوبات کارگروه های تخصصی؛
  3- انتقال مشکلات و نارسایی ها و همچنین پیشنهادهای شورایاری ها و هیات امنا به ستاد هماهنگی شورایاری ها و ستاد راهبری مدیریت محله؛
  4- حضور در جلسات و نشستهایی که به دعوت ستاد هماهنگی شورایاری ها، ستاد راهبری مشارکت های اجتماعی در شهرداری تهران و شهرداری های مناطق تشکیل می­شود؛
  5- برنامه­ ریزی و زمان بندی برای حضور منظم هر یک از اعضاء در روزهای هفته در دفتر هیات امنا و شورایاری؛
  6- تنظیم دستور جلسات در چهارچوب حوزه وظایف و اختیارات شورایاری و متناسب با نیازها، ظرفیت ها و توانمندی های عمومی ساکنین محله با همکاری دیگر اعضاء؛
  7- ارائه شرح کامل و مناسب درباره دستورات مورد بحث در جلسه و ارائه اطلاعات آماری و علمی درباره مسائلی که قرار است در جلسه مطرح و تصمیم گیری شود.(دیگر اعضا می توانند داوطلب تهیه آمار و اطلاعات علمی و فنی درباره دستورات جلسه شوند.)؛
  8- تشویق اعضاء برای آماده بودن در جلسه و طرح دیدگاههایشان درباره موضوع در دستور؛
  9- تشکیل به موقع جلسه، معلوم نمودن دستورکار از قبل و بهره گیری از ظرفیت فکری و معنوی اعضاء؛
  10- رعایت مقررات درباره حضور و غیاب اعضا، تنظیم زمان برای بیان نظر هر عضو حاضر و پایان جلسه در زمان مقرر؛
  11- جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث با تاکید بر نکات مشترک و رسیدن به یک تصمیم؛
  12- حفظ مهر شورایاری محله و مدارک و مستندات؛
  13- ممهور کردن استشهاد محلی؛
  14- اعلام تخلفات احتمالی اعضای شورایاری و هیات امنا به ستاد هماهنگی شورایاری ها؛
 •   - تبصره 1: دبیر می تواند بخشی از وظایف قابل پی گیری را به جانشین خود محول نماید.
    - تبصره 2: دبیر در مورد حدود مکاتبات و استفاده از مهر ملزم به رعایت مفاد آیین نامه ها و دستورالعمل ها به ویژه دستورالعمل مکاتبات ابلاغی از سوی ستاد هماهنگی شورایاری ها می باشد.
کد مطلب : ۱۳۷