زمینه برای مشارکت همه ما فراهم است
سید آرش حسینی میلانی/ نایب رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها
شورای محله، ضرورت‌های قانونی و رکن حکمروایی شهری
افشین حبیب زاده- عضو ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شاه‌کلید شفافیت
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران
شهر دوستدار کودک، دغدغه شورای پنجم
الهام فخاری عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران
ماده هفتم- وظایف دبیرشورایاری محله / دبیر هیات امنای محله
تاریخ انتشار:
دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۲
Share/Save/Bookmark
۰
 1. 1- انجام و امضای مکاتبات بر اساس دستورالعمل مکاتبات ابلاغی از سوی ستاد هماهنگی شورایاری ها؛
  2- پیگیری مکاتبات و مصوبات کارگروه های تخصصی؛
  3- انتقال مشکلات و نارسایی ها و همچنین پیشنهادهای شورایاری ها و هیات امنا به ستاد هماهنگی شورایاری ها و ستاد راهبری مدیریت محله؛
  4- حضور در جلسات و نشستهایی که به دعوت ستاد هماهنگی شورایاری ها، ستاد راهبری مشارکت های اجتماعی در شهرداری تهران و شهرداری های مناطق تشکیل می­شود؛
  5- برنامه­ ریزی و زمان بندی برای حضور منظم هر یک از اعضاء در روزهای هفته در دفتر هیات امنا و شورایاری؛
  6- تنظیم دستور جلسات در چهارچوب حوزه وظایف و اختیارات شورایاری و متناسب با نیازها، ظرفیت ها و توانمندی های عمومی ساکنین محله با همکاری دیگر اعضاء؛
  7- ارائه شرح کامل و مناسب درباره دستورات مورد بحث در جلسه و ارائه اطلاعات آماری و علمی درباره مسائلی که قرار است در جلسه مطرح و تصمیم گیری شود.(دیگر اعضا می توانند داوطلب تهیه آمار و اطلاعات علمی و فنی درباره دستورات جلسه شوند.)؛
  8- تشویق اعضاء برای آماده بودن در جلسه و طرح دیدگاههایشان درباره موضوع در دستور؛
  9- تشکیل به موقع جلسه، معلوم نمودن دستورکار از قبل و بهره گیری از ظرفیت فکری و معنوی اعضاء؛
  10- رعایت مقررات درباره حضور و غیاب اعضا، تنظیم زمان برای بیان نظر هر عضو حاضر و پایان جلسه در زمان مقرر؛
  11- جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث با تاکید بر نکات مشترک و رسیدن به یک تصمیم؛
  12- حفظ مهر شورایاری محله و مدارک و مستندات؛
  13- ممهور کردن استشهاد محلی؛
  14- اعلام تخلفات احتمالی اعضای شورایاری و هیات امنا به ستاد هماهنگی شورایاری ها؛
 •   - تبصره 1: دبیر می تواند بخشی از وظایف قابل پی گیری را به جانشین خود محول نماید.
    - تبصره 2: دبیر در مورد حدود مکاتبات و استفاده از مهر ملزم به رعایت مفاد آیین نامه ها و دستورالعمل ها به ویژه دستورالعمل مکاتبات ابلاغی از سوی ستاد هماهنگی شورایاری ها می باشد.
کد مطلب : ۱۳۷