زین طایفه شعرت به شعیری نخرد کس
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شورای محله، ضرورت‌های قانونی و رکن حکمروایی شهری
افشین حبیب زاده- عضو ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شاه‌کلید شفافیت
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران
یک سوزن به خود
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
ماده نهم- وظایف منشی شورایاری /هیات امنا
تاریخ انتشار:
دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۳
Share/Save/Bookmark
۰
 1. 1- همکاری در هیات امنا در جهت تحقق اهداف مدیریت محله؛
  2- تنظیم زمان جلسات شورایاری / هیات امنا؛ و ثبت حضور و غیاب اعضاء و اعلام آن به صورت ماهانه به ستاد؛
  3- تنظیم دستور جلسات با هماهنگی دبیر و اعضاء و قرائت آن در شروع جلسات؛
  4- مساعدت و همکاری در افزایش بهره وری و اثر بخشی تصمیمات و فعالیت های مدیریت محله از طریق هماهنگی میان بخشی در شهرداری و بین شهرداری و هیات امنا؛
  5- پی گیری در خصوص رفع مشکلات و موانع مرتبط با شهرداری که در مسیر فعالیت مدیریت محله ایجاد می گردد؛
  6- هماهنگی، تعامل و همکاری بین امنای محلات و مدیریت شهری در سطح ناحیه و منطقه؛
  7- نگارش مذاکرات اعضاء و تنظیم آن در قالب صورتجلسه­ای شامل اسامی اعضاء حاضر و غایب، دستور جلسه، میهمانان و مدعوین و خلاصه مفیدی از تصمیمات و مصوبات بر اساس فرمهای مصوب؛
  8- نگهداری مدارک، نامه­ها و اسناد، ثبت و شماره­گذاری نامه­های وارده و صادره(مبنای شماره گذاری مکاتبات بر اساس دستورالعمل مکاتبات خواهد بود)؛
  9- به امضا رساندن صورتجلسه بلافاصله بعد از پایان جلسه؛
  10- ارسال رونوشت صورتجلسات به صورت ماهانه به ستاد هماهنگی شورایاری ها و ستاد راهبری مدیریت محله.
کد مطلب : ۱۳۹