زمینه برای مشارکت همه ما فراهم است
سید آرش حسینی میلانی/ نایب رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها
شورای محله، ضرورت‌های قانونی و رکن حکمروایی شهری
افشین حبیب زاده- عضو ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شاه‌کلید شفافیت
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران
شهر دوستدار کودک، دغدغه شورای پنجم
الهام فخاری عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران
ماده نهم- وظایف منشی شورایاری /هیات امنا
تاریخ انتشار:
دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۳
Share/Save/Bookmark
۰
 1. 1- همکاری در هیات امنا در جهت تحقق اهداف مدیریت محله؛
  2- تنظیم زمان جلسات شورایاری / هیات امنا؛ و ثبت حضور و غیاب اعضاء و اعلام آن به صورت ماهانه به ستاد؛
  3- تنظیم دستور جلسات با هماهنگی دبیر و اعضاء و قرائت آن در شروع جلسات؛
  4- مساعدت و همکاری در افزایش بهره وری و اثر بخشی تصمیمات و فعالیت های مدیریت محله از طریق هماهنگی میان بخشی در شهرداری و بین شهرداری و هیات امنا؛
  5- پی گیری در خصوص رفع مشکلات و موانع مرتبط با شهرداری که در مسیر فعالیت مدیریت محله ایجاد می گردد؛
  6- هماهنگی، تعامل و همکاری بین امنای محلات و مدیریت شهری در سطح ناحیه و منطقه؛
  7- نگارش مذاکرات اعضاء و تنظیم آن در قالب صورتجلسه­ای شامل اسامی اعضاء حاضر و غایب، دستور جلسه، میهمانان و مدعوین و خلاصه مفیدی از تصمیمات و مصوبات بر اساس فرمهای مصوب؛
  8- نگهداری مدارک، نامه­ها و اسناد، ثبت و شماره­گذاری نامه­های وارده و صادره(مبنای شماره گذاری مکاتبات بر اساس دستورالعمل مکاتبات خواهد بود)؛
  9- به امضا رساندن صورتجلسه بلافاصله بعد از پایان جلسه؛
  10- ارسال رونوشت صورتجلسات به صورت ماهانه به ستاد هماهنگی شورایاری ها و ستاد راهبری مدیریت محله.
کد مطلب : ۱۳۹