ماده نهم- وظایف منشی شورایاری
تاریخ انتشار:
دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۳
Share/Save/Bookmark
۰
1- تنظیم زمان جلسات شورایاری؛ و ثبت حضور و غیاب اعضاء و اعلام آن به صورت ماهانه به ستاد توسط اتوماسیون
2- هماهنگی، تعامل و همکاری بین امنای محلات و مدیریت شهری در سطح ناحیه و منطقه
3- نگارش مذاکرات اعضاء و تنظیم آن در قالب صورتجلسه¬ای شامل اسامی اعضاء حاضر و غایب، دستور جلسه، میهمانان و مدعوین و خلاصه مفیدی از تصمیمات و مصوبات بر اساس فرمهای مصوب
4- نگهداری مدارک، نامه¬ها و اسناد، ثبت و شماره¬گذاری نامه¬های وارده و صادره(مبنای شماره گذاری مکاتبات بر اساس دستورالعمل مکاتبات خواهد بود)
5- به امضا رساندن صورتجلسه بلافاصله بعد از پایان جلسه
6- ارسال صورتجلسات به صورت منظم به ستاد هماهنگی شورایاری ها توسط اتوماسیون
7- ارسال مطالب مربوط به محله شامل خبر، گزارش، عکس، فیلم و یادداشت در خصوص مسائل و مشکلات و اقدامات صورت گرفته و رویدادهای محلی
8- ارتباط مستمر با روابط عمومی ستاد شورایاری ها برای انطباق برنامه های شورایاری ها با برنامه ها و فعالیت های کلان روابط عمومی ستاد هماهنگی
9- مشارکت در جشنواره ها، همایش ها و جلسات محلی و سراسری با محوریت و هماهنگی روابط عمومی ستاد  هماهنگی
10- ارتباط با همشهری محله با هدایت و حمایت روابط عمومی ستاد  هماهنگی
11- ارتباط با رسانه های گروهی و انعکاس فعالیت های محلی در رسانه های سراسری با هماهنگی و حمایت روابط عمومی ستاد  هماهنگی
12- همراهی و همکاری با روابط عمومی ستاد  هماهنگی برای انتشار ماهنامه شورایاران و سایت شورایاران
13- همکاری در برگزاری دوره های آموزشی، همایش ها و نشست های کاری
 
کد مطلب : ۱۳۹