ماده دهم-نحوه تشکیل جلسات
تاریخ انتشار:
دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۴
Share/Save/Bookmark
۰
جلساتی که توسط شورایاری برگزار می شوند عبارتند از:
1- جلسات داخلی
1-1- اولین جلسه داخلی و رسمی شورایاری محله با دعوت از کلیه اعضا به منظور آشنایی و تهیه برنامه زمان بندی جلسات یکساله حداکثر یک هفته پس از برگزاری انتخابات هیات رئیسه شورایاری محله و با دعوت دبیر برگزار خواهد شد.
1-2- اعضای شورایاری باید در هر ماه حداقل دو جلسه داخلی بر اساس برنامه زمان بندی یکساله که به صورت رسمی توسط هیات رئیسه به کلیه اعضا ابلاغ شده برگزار نمایند.
1-3- هیات رئیسه موظف است برنامه یکساله جلسات خود را بر اساس آیین نامه ی داخلی با امضای اکثریت اعضا، حداکثر یک هفته پس از تشکیل هیات رئیسه به ستاد هماهنگی شورایاری ها ارسال نماید.
1-4- هیات رئیسه موظف است صورتجلسات خود را به صورت ماهانه به ستاد هماهنگی شورایاری ها توسط اتوماسیون ارسال نماید
1-5-    غیبت غیرموجه در جلسات از مصادیق بی انضباطی بوده و چنانچه عدم حضور هر یک از اعضا در طول سال از سه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب بیشترشود ستاد هماهنگی شورایاری ها براساس آیین نامه انضباطی در خصوص ادامه عضویت فرد تصمیم گیری خواهد کرد
تبصره 1: جلسات اعضای شورایاری محله با حضور  حداقل 6 نفر رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آنها با رای حداقل 5 نفر به تصویب می رسند.
تبصره 2: حضور اعضای علی البدل شورایاری با دعوت دبیر شورایاری در جلسات شورایاری بلامانع بوده اما این اعضا حق رای نخواهند داشت.
تبصره 3: در صورت به حد نصاب نرسیدن جلسات (شورایاری) حداکثر تا 3 جلسه ستاد برابر آیین نامه انضباطی به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
2- جلسات عمومی محله
2-1- شورایاری محله موظف است به منظور پرسش و پاسخ و دریافت نظرات ساکنان محله حداقل هر سه ماه یکبار جلسات عمومی محله را با فراخوان قبلی، برای حضور افراد محلی در یک فضای مناسب برگزار نماید
2-2- شورایاری موظف است یک هفته قبل از برگزاری جلسه عمومی محله اطلاعیه برگزاری را در سطح محله و در مکان های قابل رویت توسط ساکنین نصب و به شیوه های ممکن دستور جلسه یا هدف جلسه را به اطلاع ساکنین برساند
2-3- شورایاری موظف است به منظور ایجاد امکان حضور نماینده ستاد در جلسات عمومی، هم زمان با فراخوان عمومی زمان برگزاری جلسه را به صورت کتبی(اتوماسیون) به ستاد هماهنگی شورایاری ها اعلام کند
2-4- صورتجلسات جلسات عمومی محله به ستاد هماهنگی شورایاری ها ارسال خواهد شد


 
کد مطلب : ۱۴۰