زمینه برای مشارکت همه ما فراهم است
سید آرش حسینی میلانی/ نایب رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها
شورای محله، ضرورت‌های قانونی و رکن حکمروایی شهری
افشین حبیب زاده- عضو ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شاه‌کلید شفافیت
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران
شهر دوستدار کودک، دغدغه شورای پنجم
الهام فخاری عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران
ماده یازدهم- وظایف بازرس هیات امنا
تاریخ انتشار:
دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۴
Share/Save/Bookmark
۰
 1. 1- نظارت بر عملکرد مدیریت محله
  2- نظارت بر فعالیت پیمانکاران و فعالان حقیقی و حقوقی برای مشارکت در مدیریت سراها و استفاده از فضاها و اماکن
  3- تهیه گزارش های دوره ای نظارت
  4- نظارت بر حسن اجرای دستور العملها ، آئین نامه ها و شیوه نامه های مدیریت محله
  5- نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیات امنا و شورایاری محله
  6- پاسخگویی به ستاد هماهنگی شورایاری ها
  7- پاسخگویی به ستاد راهبری منطقه در موارد مرتبط و در خواستی
  8- بررسی و رسیدگی به شکایات و گزارش های مردمی ، گزارش دستگاه های اجرائی در خصوص نحوه عملکرد مدیریت محله که توسط هیات امناء به بازرس ارجاع شود.
  9- گزارش هرگونه تخلف به ستاد هماهنگی شورایاری ها و ستاد راهبری منطقه
 •       - تبصره 1 : کلیه اعضای شورایاری و هیات امنای محلات ملزم به حضور در دوره های آموزشی تعریف شده توسط ستاد هماهنگی شورایاری ها و ستاد راهبری مرکزی مشارکت های اجتماعی در محلات شهر تهران می باشند.
        - تبصره 2 : نظارت های محوله از سوی سلسله مراتب شورای اسلامی شهر تهران که از طریق ستاد هماهنگی شورایاری ها تعریف می شوند از وظایف اختصاصی شورایاری محله می باشند که برابر آیین نامه های مربوطه انجام می پذیرند.
کد مطلب : ۱۴۱