ترکیب ایده‌آل شورای شهر تهران
میلاد فولادی- کارشناس ارشد عمران و مدیریت ساخت
کدام شورا را انتخاب کنیم؟
سیدفرهاد حسینی - مدیر مسئول مجله آرمان ایرانیان
ارتش نهادی غیرسیاسی و بی‌طرف است
مرتضی طلایی- نایب رئیس شورای شهر تهران
​شورای شهر نباید سدی در برابر شهرداری باشد
دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی- دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
توسعه اقتصاد شهر بر پایه اقتصاد محله
دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی- دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
​اعتماد مردم و كار سياسي
احمد مسجدجامعي-عضو شورای شهر تهران
ماده یازدهم- وظایف بازرس هیات امنا
تاریخ انتشار:
دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۴
Share/Save/Bookmark
۰
 1. 1- نظارت بر عملکرد مدیریت محله
  2- نظارت بر فعالیت پیمانکاران و فعالان حقیقی و حقوقی برای مشارکت در مدیریت سراها و استفاده از فضاها و اماکن
  3- تهیه گزارش های دوره ای نظارت
  4- نظارت بر حسن اجرای دستور العملها ، آئین نامه ها و شیوه نامه های مدیریت محله
  5- نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیات امنا و شورایاری محله
  6- پاسخگویی به ستاد هماهنگی شورایاری ها
  7- پاسخگویی به ستاد راهبری منطقه در موارد مرتبط و در خواستی
  8- بررسی و رسیدگی به شکایات و گزارش های مردمی ، گزارش دستگاه های اجرائی در خصوص نحوه عملکرد مدیریت محله که توسط هیات امناء به بازرس ارجاع شود.
  9- گزارش هرگونه تخلف به ستاد هماهنگی شورایاری ها و ستاد راهبری منطقه
 •       - تبصره 1 : کلیه اعضای شورایاری و هیات امنای محلات ملزم به حضور در دوره های آموزشی تعریف شده توسط ستاد هماهنگی شورایاری ها و ستاد راهبری مرکزی مشارکت های اجتماعی در محلات شهر تهران می باشند.
        - تبصره 2 : نظارت های محوله از سوی سلسله مراتب شورای اسلامی شهر تهران که از طریق ستاد هماهنگی شورایاری ها تعریف می شوند از وظایف اختصاصی شورایاری محله می باشند که برابر آیین نامه های مربوطه انجام می پذیرند.
کد مطلب : ۱۴۱