شهر دوستدار کودک
الهام فخاری عضو شورای شهر تهران
راه رفته؛ راه پیش رو ...
مهدی منصوری - مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری ها
مدیریت شهری، مدارا و خشونت اجتماعی
محمدجواد حق‌شناس؛ منتخب شورای پنجم
تهران از منتخبانش چه می‌خواهد؟
پرویز پیران- از ايده‌پردازان شكل‌گيري شوراياري‌ها در تهران
ماده دوازدهم : کارگروه های تخصصی:
تاریخ انتشار:
دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۵
Share/Save/Bookmark
۰
 1. 1- کارگروه های تخصصی عبارتند از:
 •             - کارگروه عمران و شهرسازی
              - کارگروه فرهنگی، اجتماعی
              - کارگروه سلامت و محیط زیست
              - کارگروه آموزش و مشارکت های اجتماعی
 1. 2- هر کارگروه شامل 6 نفر می باشد که عبارتند از:
  •      - 1 نفر عضو اصلی شورایاری محله
        - 1 نفر از نمایندگان دستگاه ها و نهادهای عضو هیات امنای محله
        - 2 نفر نماینده معرفی شده از سوی ستاد هماهنگی شورایاری ها
        - 2 نفر نماینده از افراد متخصص و کاردان محله به پیشنهاد اعضای شورایاری و هیات امنای محله و تصویب در هیات امنا.
 •    - تبصره 1: اعضای هیات رئیسه شورایاری و هیات امنای محله نمی توانند به عنوان دبیر کارگروه فعالیت کنند اما می توانند به عنوان عضو با حق رای مساوی در جلسات کارگروه ها حضور پیدا کنند.
     - تبصره 2 :به منظور استفاده از تجربیات و دانش تخصصی داوطلبین مشارکت محلی در راستای گسترش حوزه مشارکت و حفظ این ظرفیت بالقوه، ستاد هماهنگی نمایندگانی را از بین شورایاران سابق و کاندیداهای انتخابات دوره چهارم شورایاری که اطلاعات تخصصی ایشان در بانک اطلاعاتی ستاد موجود است انتخاب و برای فعالیت در کارگروه های تخصصی معرفی خواهد کرد.
     - تبصره 3: برای انتخاب نمایندگان محلی پس از پیشنهاد هریک از اعضا و با اولویت شورایاران دوره های قبل یا داوطلبان دوره چهارم، رای گیری خواهد شد.
     - تبصره 4: به منظور هماهنگی در ساختار کارگروه ها به عنوان اتاق فکر شورایاری و هیات امنای محله از هر دو گروه نمایندگان منتخب مردمی و سازمانی در این کارگروه ها عضو خواهند بود.
     - تبصره 5 : عضویت افراد در کارگروه ها داوطلبانه و بر اساس دانش و تجربیات داوطلبان خواهد بود.
 1. 3- به منظور پیشبرد اهداف شورایاری و هیات امنای محله در جهت خدمت رسانی به شهروندان محله، تمام کارگروه ها موظف می باشند پیشنهادات مربوطه را به تصویب هیات امنای محله برسانند.
  4- هرکارگروه دارای هیات رئیسه خواهد بود که با انتخابات داخلی برای مدت یکسال تعیین می شوند.
  5- انتخابات داخلی کارگروه ها با حضور کلیه اعضای کارگروه رسمیت می یابد. و دبیر شورایاری می تواند بدون حق رای در جلسه انتخابات داخلی شرکت و نظارت نماید.
  • - تبصره 6 : هر کارگروه یک نفر دبیر و یک نفر منشی خواهد داشت که منشی در غیاب دبیر کارگروه عهده دار وظایف دبیر می باشد.
   - تبصره 7 : کارگروه ها در ذیل ساختار شورایاری ها قرار دارند لکن به منظور استفاده از ظرفیت افراد نخبه و صاحب دانش و تجربه با مشارکت سایر اعضای هیات امنا شکل می گیرند و بر حسب موضوعات و مباحث، آنچه مربوط به حوزه وظایف و اختیارات شورایاری ها و امنا می باشد از طریق دبیر تفکیک و پی گیری خواهد شد.
کد مطلب : ۱۴۲