زین طایفه شعرت به شعیری نخرد کس
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شورای محله، ضرورت‌های قانونی و رکن حکمروایی شهری
افشین حبیب زاده- عضو ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شاه‌کلید شفافیت
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران
یک سوزن به خود
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
ماده دوازدهم : کارگروه های تخصصی:
تاریخ انتشار:
دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۵
Share/Save/Bookmark
۰
مقدمه:
به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های کارگروه‌های تخصصی شورایاری‌های محلات تهران و ضرورت انسجام در رسیدگی به مسائل فرامحله‌ای، تبادل تجربیات و افزایش سطح همکاری و تعامل موثر با مجموعه مدیریت شهری و هم چنین بهبود اثربخشی و نظام‌مندی فعالیت‌های مشارکت جویانه شورایاری‌ها و فراهم شدن بستر فعالیت‌های منطقه‌ای، به استناد مصوبات ستاد هماهنگی شورایاری‌ها و آیین‌نامه‌های موجود، " دستورالعمل شرح وظایف، حدود اختیارات و نحوه تعامل کارگروه‌های تخصصی شورایاری‌های مناطق شهر تهران"  به شرح ذیل تدوین و به تصویب ستاد هماهنگی شورایاری‌ها رسیده و از تاریخ تصویب جایگزین دستورالعمل‌های مندرج در شناسنامه سند شده و قابلیت استناد به جای کلیه نسخه‌های قبلی دارد.
 
 
ماده 1: کارگروه‌های تخصصی منطقه
1-1 هر منطقه دارای 4 کارگروه تخصصی با عناوین ذیل می باشد:
الف- عمران و شهرسازی
ب- فرهنگی و اجتماعی
ج- آموزش و مشارکت‌های شهروندی
د- سلامت و محیط زیست

2-1 کارگروه‌های تخصصی منطقه با عنوان رسمی "کارگروه تخصصی ....... شورایاری منطقه  ....  شهر تهران" شناخته می شوند.

3-1 اعضای هریک از کارگروه‌های منطقه عبارتند از حداقل یک یا حداکثر دو نفر از اعضای شورایاری کارگروه مربوطه در محلات همان منطقه.

1-4 هیأت رئیسه هر کارگروه منطقه متشکل از دبیر، جانشین و منشی می باشد که با کسب اکثریت نسبی آرای موافق حاضرین در اولین جلسه کارگروه که به دعوت ستاد هماهنگی شورایاری‌ها و با حضور نمایندگان ستاد برگزار می‌شود انتخاب می‌گردند.

تبصره 1 : کارگروه‌ها می توانند از صاحب نظران- کارشناسان- نخبگان – نماینده سازمان‌های محلی و نماینده شهرداری منطقه در حوزه تخصصی مرتبط با کارگروه برای حضور در جلسات بدون حق رأی دعوت به عمل آورند.

تبصره  2 : کاندیدای دبیری کارگروه الزاماً حداقل دارای مدرک لیسانس باشد.

تبصره 3 : جلسه انتخاب اعضای هیأت رئیسه کارگروه منطقه با حضور دوسوم اعضا رسمیت دارد.

تبصره 4 : در صورتی که جلسه اول به نصاب لازم نرسد، ستاد هماهنگی شورایاری‌ها حداکثر ظرف مدت ده روز دومین جلسه را با نصاب  حداقل نصف + 1 اعضا حاضرین تشکیل خواهد داد.

تبصره 5 : در صورتی که جلسه انتخاب هیأت رئیسه کارگروه در دومین نوبت تشکیل نیز به نصاب لازم نرسد ستاد هماهنگی شورایاری‌ها برای انتخاب اعضای هیأت رئیسه تصمیم گیری خواهد کرد.

تبصره 6 : در صــورتی که بعد از دوبار برای انتخاب هیأت رئیسه کارگــروه‌ها توافق حاصـل نشد ستـاد شورایاری‌ها تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

 
کد مطلب : ۱۴۲