زین طایفه شعرت به شعیری نخرد کس
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شورای محله، ضرورت‌های قانونی و رکن حکمروایی شهری
افشین حبیب زاده- عضو ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شاه‌کلید شفافیت
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران
یک سوزن به خود
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
ماده سیزدهم -وظایف کارگروهای تخصصی
تاریخ انتشار:
دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۵
Share/Save/Bookmark
۰
ماده 2: شرح وظایف کارگروه‌های تخصصی منطقه

2-1 تعامل موثر و قانون‌مند با مجموعه مدیریت شهری و سازمان‌های اداری.

2-2 هماهنگی بین کارگروه‌های تخصصی شورایاری‌های محلات هر منطقه.

2-3 بررسی طرح ها و پیشنهادات کارگروه‌های تخصصی محلات مشروط بر تصویب شورایاری محله

2-4 انسجام بخشی در بررسی تخصصی  مسائل فرامحله‌ای و منطقه‌ای و تبادل دانش تجربی بین کارگروه‌های محلات هر منطقه.

2-5 تلاش برای توسعه فعالیت‌های اثربخش و موفق محلات در سطح منطقه.

6-2 تشکیل جلسات و نشست­های مستمر با دعوت رسمی از کلیه اعضای کارگروه‌های تخصصی شورایاری محلات منطقه و نماینده ی ستاد هماهنگی، حداقل هر ماه یکبار.

7-2 انتقال کلیه تصمیمات، درخواست‌ها، پیشنهادات و صورتجلسات به ستاد هماهنگی و هیأت رئیسه منطقه.

8-2 شرکت منظم و مستمر در جلسات  و نشست­های تخصصی ستاد، همکاری و مشارکت در برنامه‌های اجرایی، مناسبتی، اطلاع رسانی و عمومی ستاد بنا به ضرورت و صلاحدید ستاد.

9-2  دعوت از مسئولین دستگاه‌های ذی‌ربط منطقه­ای برای حضور در جلسات و نشست­های تخصصی کارگروه منطقه از طریق هیأت رئیسه مناطق با مشارکت و تعامل با ستاد.

10-2 ارائه ایده‌های کارشناسی، طرح­ها، برنامه­ها، پیشنهادات و راه کارهای سازنده درخصوص پیشبرد امور شورایاری­ها از طریق هیأت رئیسه مناطق به ستاد و سایر مراجع ذیربط.

11-2 شرکت مستمر در دوره­های آموزشی، توانمند­سازی و توجیهی.

12-2 حضور فعال در جلسات و نشست‌هایی که در سطح منطقه در شهرداری  و سایر سازمان‌ها، بنا به صلاحدید و دعوت سازمان‌ها و با هماهنگی و تعامل با هیأت رئیسه منطقه برگزار می شود.

13-2 مشارکت و ارائه پیشنهادات موثر در تنظیم آیین‌نامه  ها، دستورالعمل‌ها و قوانین مربوط به شورایاری‌ها.

14-2 ارسال دعوت نامه‌ها، ثبت و ضبط و نگهداری مستندات، مکاتبات، مراسلات، دستور جلسات و صورت جلسات کارگروه‌ها توسط منشی کارگروه.

 
ماده 3: نحوه تشکیل و اداره جلسات کارگروه‌های تخصصی منطقه

3-1- جلسات کارگروه ها با حضور نصف + 1 اعضا رسمیت یافته و تصمیمات جلسه رسمی با رأی مـوافق نصف + 1 حاضرین به تصویب می‌رسد.

3-2- یک نسخه از صورتجلسه کارگروه جهت بررسی، تأیید و ایجاد بستر مناسب برای اجرایی شدن؛ از طریق هیأت رئیسه مناطق به ستاد هماهنگی شورایاری‌ها ارسال خواهد شد.

3-3- کارگروه‌ها ملزم هستند جلسات خود را به صورت ماهیانه برگزار کنند.

3-4- تدوین جدول زمان‌بندی جلسات کارگروه‌ها در جلسه اول انجام و  نتایج برای کلیه اعضا و ستاد هماهنگی شورایاری‌ها ارسال خواهد شد.

3-5- هرگونه تغییر احتمالی در هریک از زمان‌های مصوب تشکیل جلسات کارگروه،  با هماهنگی اعضا و اطلاع رسانی مستند به کلیه اعضا و ستاد از طریق هیأت رئیسه مناطق و حداقل 48 ساعـت قبل از جلــسه انجام می‌شود.

3-6- شرایط حضور و غیاب در جلسات کارگروه‌ها همانند سایر جلسات شورایاری‌ها و بر اساس مفاد مندرج در آیین‌نامه داخلی و آیین‌نامه انضباطی قابل رسیدگی می‌باشد.

3-7- تنظیم دستورجلسات نشست‌های رسمی کارگروه‌ها با نظرخواهی، تعامل و همکاری اعضا و با اولویت بندی توسط هیأت رئیسه کارگروه انجام می‌شود.

3-8- محل تشکیل جلسات کارگروه‌ها با هماهنگی اعضا و به صورت توافقی و گردشی در یکی از دفاتر شورایاری محلات می‌باشد.

ماده 4 مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده ستاد هماهنگی می‌باشد.

این دستورالعمل شامل مقدمه ، 4 ماده، 28 بند و 6  تبصره در تاریخ   1396/12/13 به تصویب ستاد هماهنگی شورایاری‌ها رسید.
 
کد مطلب : ۱۴۳