شهر دوستدار کودک
الهام فخاری عضو شورای شهر تهران
راه رفته؛ راه پیش رو ...
مهدی منصوری - مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری ها
مدیریت شهری، مدارا و خشونت اجتماعی
محمدجواد حق‌شناس؛ منتخب شورای پنجم
تهران از منتخبانش چه می‌خواهد؟
پرویز پیران- از ايده‌پردازان شكل‌گيري شوراياري‌ها در تهران
ماده سیزدهم -وظایف کارگروهای تخصصی
تاریخ انتشار:
دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۵
Share/Save/Bookmark
۰
الف- کارگروه عمران و شهرسازی
 
        1- همکاری در جهت شناسایی و معرفی اماکن و آثار تاریخی محله و پیشنهاد طرح ها و برنامه هایی برای حفظ این آثار به هیات امنا جهت تصویب و پی گیری های لازم.
 1. 2- ارائه ی پیشنهاد و طرح در جهت بهسازی کاربری زمینهای بایر یا بنا های مخروبه در محله که مغایر با زیبایی بصری بوده و یا امکان بروز آسیب های اجتماعی را فراهم می کنند و ارائه گزارش آن به هیات امنا به منظور پی گیری های لازم از سازمان های ذی ربط.
  3- پیشنهاد طرح ها و برنامه هایی برای نوسازی بافت های فرسوده با مشارکت مردم و بخش خصوصی.
  4- شناسایی مشکلات و نیازهای عمرانی محله و ارائه گزارش به هیات امنا به منظور پی گیری حل مشکلات و تامین نیازها از طریق شهرداری منطقه و سازمان های مربوطه. تهیه نقشه روزآمد محله و جانمایی ایستگاه های مترو، اتوبوس و تاکسی های خطی، معابر با کارکرد شهری، منطقه ای و محلی، پارک ها و فضاهای سبز و ارائه به هیات امنا.
  5- بررسی وضعیت زیبایی محله از حیث تابلوها، تبلیغات شهری و محلی و نظافت و تمیزی تاسیسات شهری، جوی ها، کانال ها، پیاده راه ها و معابر شهری و ارائه گزارش به هیات امنا برای پیگیری حل مشکلات از سازمان های ذی ربط.
  6- همکاری با هیات امنا در بررسی وضعیت عمرانی و شهرسازی محله و تهیه گزارش برای ارائه به شهرداری منطقه.
  7- جلب همکاری ساکنان محله در افزایش زیبایی بصری محله با حفظ و گسترش فضای سبز، زیباسازی نماها، دیوارها، کوچه ها، درب ها و بالکن ها.
 
ب- کارگروه فرهنگی، اجتماعی
 
 1. 1- همکاری در جلب همکاری انجمن های هنری ، نمایشی، گالری ها، آموزشگاههای هنری برای همکاری با هیات امنا و سرای محله برای توسعه فعالیت ها در میان ساکنان محله.
  2- جلب مشارکت نوجوانان و جوانان به فعالیت های هنری، دینی، ورزشی که با همکاری مساجد، مدارس، انجمن ها، سالن های ورزشی، تیم های محلی، کتابخانه های عمومی، فرهنگسراها، سازمان های مردم نهاد و هیات امناء.
  3- شناخت و بررسی نیازهای فرهنگی، دینی، هنری و ورزشی محله و اعلام به هیات امنا جهت برنامه ریزی و اجرای آن در سطح محله.
  4- امکان سنجی ظرفیت های مادی و معنوی محله در بخش های فرهنگی، دینی، هنری و ورزشی محله و پیشنهاد راه کارهای استفاده از ظرفیت ها به هیات امنا.
  5- شناسایی و جلب همکاری نیروهای انسانی توانمند، مجرب، نام آور و مشاهیر در حوزه های فرهنگی، دینی، هنری و ورزشی برای شرکت در گسترش فعالیت این بخش ها در محله از پیشنهاد تا برنامه ریزی و تا حضور در فعالیت ها به عنوان مربی، سرپرست، آموزش دهنده و غیره
  6- بررسی و شناسایی ظرفیت های گردشگری و میراث فرهنگی و ارائه طرح های احیای این ظرفیت ها به منظور بهره برداری (به عنوان طرح های فرامحله ای قابلیت بهره برداری دارد)
 
ج-کارگروه سلامت و محیط زیست
 
 1. 1- بررسی و شناخت نقاط بی دفاع محله در کوچه ها، خیابان ها، فضاهای سبز، پارک ها، مراکز تجاری و تفریحی، پل ها، زیرگذرها و تهیه و ارسال گزارش به ستاد هماهنگی شورایاری ها از طریق هیات امنا با هدف کاستن از نقاط آسیب خیز و جرم خیز محلی.
  2- بررسی و شناخت مسایل، مشکلات، نیازها و ظرفیت های محله در حوزه محیط زیست و اطلاع رسانی به ساکنان با تشکیل نشست ها و جلسات همیاری و همفکری با هدف همکاری و مساعی مشترک برای رفع مشکلات.
  3- بررسی و شناسایی عوامل آسیب رسان به سلامت عمومی ساکنان در بخش های صنایع و مشاغل مزاحم و آلوده کننده صوتی، هوا، آب و یا ایجاد مزاحمت های ترافیکی، راه بندان و تهیه گزارش مستند و ارائه به ستاد هماهنگی شورایاری ها از طریق هیات امنا.
  4- جلب همکاری انجمن ها و سازمان های مردم نهاد، موسسات خیریه، مساجد، مدارس و بخش های عمومی محله برای افزایش آگاهی ساکنان درباره سلامت، بهداشت عمومی و محیط زیست.
  5- تنظیم و تدوین برنامه های منظم هفتگی، ماهیانه، فصلی و مناسبتی برای انجام همکاری های داوطلبانه ساکنان در پاکسازی فضاهای سبز، دامنه ها، کوه ها، روددره ها و فضاهای عمومی محله، منطقه و شهر.
  6- تهیه، تنظیم و پیشنهاد اقدامات و برنامه ها با هدف همبستگی، اعتماد و گسترش همکاری متقابل میان شورایاری، هیات امنا و ساکنان محله.
 
د- کارگروه آموزش و مشارکت های اجتماعی
 
 1. 1- تهیه آمارهای مستند از مبادی ذی ربط درباره جمعیت، خانواده، بعد خانوار، ازدواج، طلاق، بیکاری و آسیب های اجتماعی موجود در محله با هدف شناخت وضعیت محله و تصمیم گیری های متناسب با شرایط
  2- برقراری ارتباط با انجمن ها و مجامع محلی با هدف ایجاد انسجام و ارتباط میان انجمن ها و هیات امنا با هدف جلب مشارکت آنان در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های محلی و استفاده از ظرفیت های تخصصی و تجربی انجمن ها در تحقق اهداف مدیریت شهری در بخش مشارکت های شهروندی
  3- بررسی و شناخت ظرفیت ها و فرصت های محلی برای ایجاد تشکل های محلی در قالب انجمن های علمی، تخصصی، هنری، فرهنگی، دینی، سلامت، محیط زیست، ایثارگران و غیره با هدف توسعه اجتماعی محلات و گسترش و تعمیق انجام تکالیف و مسئولیتهای شهروندی.
  4- استفاده از ظرفیتهای موجود مدیریت شهری در محله برای شناخت و معرفی سرمایه های مادی و معنوی محله در بخش های دینی، ورزشی، هنری، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی به ساکنان به منظور افزایش تعلق خاطر به محله و انگیزش مشارکت ساکنان در ارتقای سطح کیفی زندگی.
  5- برگزاری محافل دینی، علمی، ادبی، تخصصی، هنری، فرهنگی در فضاهای فرهنگی و اجتماعی محله با هدف کمک به رشد فعالیت اجتماعی ساکنان.
  6- برگزاری نمایشگاه ها، جشنواره ها، کنسرت ها، شب شعر، مناسبت ها و ... به منظور معرفی ظرفیت های معنوی و انسانی محله و ارتقای سراها به عنوان جایگاهی برای توسعه و گسترش فعالیت های اجتماعی ساکنان و افزایش مسئولیت پذیری شهروندان ساکن در محله.
  7- جمع آوری و بررسی پیشنهادات انجمن ها و سازمان های محلی درباره انجام اقدامات و فعالیت های دینی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری، زیست محیطی و غیره.
  • - تبصره 1 :  کلیه وظایف و تکالیف کارگروه های چهارگانه در مقیاس محله ای می باشند.
   - تبصره 2 :  نحوه تعامل و همکاری کارگروه های چهارگانه با کارگروه های هم طراز خود در ستاد هماهنگی شورایاری ها برابر آیین نامه ای خواهد بود که متعاقباً ابلاغ خواهد شد.
کد مطلب : ۱۴۳