زمینه برای مشارکت همه ما فراهم است
سید آرش حسینی میلانی/ نایب رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها
شورای محله، ضرورت‌های قانونی و رکن حکمروایی شهری
افشین حبیب زاده- عضو ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شاه‌کلید شفافیت
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران
شهر دوستدار کودک، دغدغه شورای پنجم
الهام فخاری عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران
ماده سیزدهم -وظایف کارگروهای تخصصی
تاریخ انتشار:
دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۵
Share/Save/Bookmark
۰
ماده 2: شرح وظایف کارگروه‌های تخصصی منطقه

2-1 تعامل موثر و قانون‌مند با مجموعه مدیریت شهری و سازمان‌های اداری.

2-2 هماهنگی بین کارگروه‌های تخصصی شورایاری‌های محلات هر منطقه.

2-3 بررسی طرح ها و پیشنهادات کارگروه‌های تخصصی محلات مشروط بر تصویب شورایاری محله

2-4 انسجام بخشی در بررسی تخصصی  مسائل فرامحله‌ای و منطقه‌ای و تبادل دانش تجربی بین کارگروه‌های محلات هر منطقه.

2-5 تلاش برای توسعه فعالیت‌های اثربخش و موفق محلات در سطح منطقه.

6-2 تشکیل جلسات و نشست­های مستمر با دعوت رسمی از کلیه اعضای کارگروه‌های تخصصی شورایاری محلات منطقه و نماینده ی ستاد هماهنگی، حداقل هر ماه یکبار.

7-2 انتقال کلیه تصمیمات، درخواست‌ها، پیشنهادات و صورتجلسات به ستاد هماهنگی و هیأت رئیسه منطقه.

8-2 شرکت منظم و مستمر در جلسات  و نشست­های تخصصی ستاد، همکاری و مشارکت در برنامه‌های اجرایی، مناسبتی، اطلاع رسانی و عمومی ستاد بنا به ضرورت و صلاحدید ستاد.

9-2  دعوت از مسئولین دستگاه‌های ذی‌ربط منطقه­ای برای حضور در جلسات و نشست­های تخصصی کارگروه منطقه از طریق هیأت رئیسه مناطق با مشارکت و تعامل با ستاد.

10-2 ارائه ایده‌های کارشناسی، طرح­ها، برنامه­ها، پیشنهادات و راه کارهای سازنده درخصوص پیشبرد امور شورایاری­ها از طریق هیأت رئیسه مناطق به ستاد و سایر مراجع ذیربط.

11-2 شرکت مستمر در دوره­های آموزشی، توانمند­سازی و توجیهی.

12-2 حضور فعال در جلسات و نشست‌هایی که در سطح منطقه در شهرداری  و سایر سازمان‌ها، بنا به صلاحدید و دعوت سازمان‌ها و با هماهنگی و تعامل با هیأت رئیسه منطقه برگزار می شود.

13-2 مشارکت و ارائه پیشنهادات موثر در تنظیم آیین‌نامه  ها، دستورالعمل‌ها و قوانین مربوط به شورایاری‌ها.

14-2 ارسال دعوت نامه‌ها، ثبت و ضبط و نگهداری مستندات، مکاتبات، مراسلات، دستور جلسات و صورت جلسات کارگروه‌ها توسط منشی کارگروه.

 
ماده 3: نحوه تشکیل و اداره جلسات کارگروه‌های تخصصی منطقه

3-1- جلسات کارگروه ها با حضور نصف + 1 اعضا رسمیت یافته و تصمیمات جلسه رسمی با رأی مـوافق نصف + 1 حاضرین به تصویب می‌رسد.

3-2- یک نسخه از صورتجلسه کارگروه جهت بررسی، تأیید و ایجاد بستر مناسب برای اجرایی شدن؛ از طریق هیأت رئیسه مناطق به ستاد هماهنگی شورایاری‌ها ارسال خواهد شد.

3-3- کارگروه‌ها ملزم هستند جلسات خود را به صورت ماهیانه برگزار کنند.

3-4- تدوین جدول زمان‌بندی جلسات کارگروه‌ها در جلسه اول انجام و  نتایج برای کلیه اعضا و ستاد هماهنگی شورایاری‌ها ارسال خواهد شد.

3-5- هرگونه تغییر احتمالی در هریک از زمان‌های مصوب تشکیل جلسات کارگروه،  با هماهنگی اعضا و اطلاع رسانی مستند به کلیه اعضا و ستاد از طریق هیأت رئیسه مناطق و حداقل 48 ساعـت قبل از جلــسه انجام می‌شود.

3-6- شرایط حضور و غیاب در جلسات کارگروه‌ها همانند سایر جلسات شورایاری‌ها و بر اساس مفاد مندرج در آیین‌نامه داخلی و آیین‌نامه انضباطی قابل رسیدگی می‌باشد.

3-7- تنظیم دستورجلسات نشست‌های رسمی کارگروه‌ها با نظرخواهی، تعامل و همکاری اعضا و با اولویت بندی توسط هیأت رئیسه کارگروه انجام می‌شود.

3-8- محل تشکیل جلسات کارگروه‌ها با هماهنگی اعضا و به صورت توافقی و گردشی در یکی از دفاتر شورایاری محلات می‌باشد.

ماده 4 مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده ستاد هماهنگی می‌باشد.

این دستورالعمل شامل مقدمه ، 4 ماده، 28 بند و 6  تبصره در تاریخ   1396/12/13 به تصویب ستاد هماهنگی شورایاری‌ها رسید.
 
کد مطلب : ۱۴۳