ماده سیزدهم -استعفای اعضای شورایاری

29 شهريور 1395 ساعت 15:45


1- هر عضو می تواند از مقام عضویت در شورایاری محله استعفا دهد و پذیرش استعفای عضو منوط به نوشتن درخواست کتبی به دبیر و طرح موضوع در اولین جلسه داخلی شورایاری، کسب رای اکثریت حاضرین در جلسه و موافقت نهایی ستاد هماهنگی شورایاری ها خواهد بود.
2- پس از قبول استعفای عضو، موافقت کتبی ستاد طی حکمی به ایشان ابلاغ شده و فرد جایگزین به صورت رسمی و کتبی به هیات رئیسه شورایاری محله معرفی خواهد شد.
 


کد مطلب: 143

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/news/143/ماده-سیزدهم-استعفای-اعضای-شورایاری

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com