ماده چهاردهم- استعفای اعضای هیات رئیسه شورایاری
تاریخ انتشار:
دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۹
Share/Save/Bookmark
۰
1- هر عضو مسئول در هیات رئیسه شورایاری محله در صورت عدم تمایل به ادامه همکاری در مسئولیت خود می تواند از سمت مذکور استعفا دهد.
2- استعفای مسئولین هیات رئیسه پس از طرح اولیه در جلسه شورایاری و کسب رای موافق به صورت کتبی به ستاد هماهنگی شورایاری ها ارسال خواهد شد. مسئولیت تصمیم نهایی در رابطه با ادامه فعالیت مسئول مذکور بر عهده  ستاد هماهنگی می باشد.
3- در صورتی که فرد مستعفی دبیر باشد جانشین مربوطه موظف خواهد بود تا زمان برگزاری انتخابات مجدد از سوی ستاد هماهنگی شورایاری ها، مسئولیت دبیر را با حفظ سمت بر عهده بگیرد.
4- در صورتی که فرد مستعفی جانشین باشد با پذیرش استعفا، هیات رئیسه شورایاری تا زمان برگزاری انتخابات مجدد از سوی ستاد هماهنگی شورایاری ها، با حضور دبیر و منشی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
5- در صورتی که فرد مستعفی منشی باشد با پذیرش استعفا، هیات رئیسه شورایاری تا زمان برگزاری انتخابات مجدد از سوی ستاد هماهنگی شورایاری ها، با حضور دبیر و جانشین به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
6- در صورتی که کلیه مسئولان هیات رئیسه شورایاری محله به صورت دسته جمعی استعفا دهند مراتب باید به صورت کتبی به ستاد هماهنگی شورایاری ها اعلام شود. درصورت تأیید استعفا توسط ستاد هماهنگی شورایاری ها، ستاد طی مدت ده (10) روز پس از اعلام استعفا نسبت به برگزاری انتخابات میان دوره ای هیات رئیسه شورایاری محله طبق آیین نامه اقدام خواهد کرد.
 
کد مطلب : ۱۴۴