ماده پانزدهم- فوت اعضای شورایاری

29 شهريور 1395 ساعت 15:49


در صورت فوت هریک از اعضای شورایاری محله، دبیر موظف است به صورت کتبی مراتب را به ستاد هماهنگی شورایاری ها جهت اقدام برابر مقررات اعلام کند.
تبصره : در صورت فوت دبیر، جانشین موظف است مراتب را به ستاد اعلام و وظایف دبیر را تا زمان برگزاری انتخابات سالانه هیات رئیسه امنای محله بر عهده بگیرد.

 


کد مطلب: 145

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/news/145/ماده-پانزدهم-فوت-اعضای-شورایاری

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com