ماده شانزدهم- رسیدگی به تخلفات
تاریخ انتشار:
دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۵۰
Share/Save/Bookmark
۲
ستاد هماهنگی شورایاری ها بر اساس آیین نامه ی انضباطی مسئول رسیدگی و تصمیم گیری به تخلفات شورایاران خواهد بود.
کد مطلب : ۱۴۶