ماده هجدهم- اجرای آیین نامه
تاریخ انتشار:
شنبه ۳ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۰
Share/Save/Bookmark
۱
مسئولیت اجرای آیین نامه بر عهده هیات رئیسه شورایاری و مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح آن بر عهده ستاد هماهنگی شورایاری ها می باشد.
کد مطلب : ۱۶۰