زمینه برای مشارکت همه ما فراهم است
سید آرش حسینی میلانی/ نایب رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها
شورای محله، ضرورت‌های قانونی و رکن حکمروایی شهری
افشین حبیب زاده- عضو ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شاه‌کلید شفافیت
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران
شهر دوستدار کودک، دغدغه شورای پنجم
الهام فخاری عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران
ماده هجدهم- استعفای اعضای هیات رئیسه شورایاری / امنا
تاریخ انتشار:
شنبه ۳ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۰
Share/Save/Bookmark
۰
 1- هر عضو مسئول در هیات رئیسه شورایاری / امنای محله در صورت عدم تمایل به ادامه همکاری در مسئولیت خود می تواند از سمت مذکور استعفا دهد.

2- استعفای مسئولین هیات رئیسه پس از طرح اولیه در جلسه شورایاری / هیات امنا و کسب رای موافق به صورت کتبی به ستاد هماهنگی شورایاری ها ارسال خواهد شد. مسئولیت تصمیم نهایی در رابطه با ادامه فعالیت مسئول مذکور بر عهده  ستاد هماهنگی می باشد.

3- در صورتی که فرد مستعفی دبیر باشد جانشین مربوطه موظف خواهد بود تا زمان برگزاری انتخابات مجدد از سوی ستاد هماهنگی شورایاری ها، مسئولیت دبیر را با حفظ سمت بر عهده بگیرد.

4- در صورتی که فرد مستعفی جانشین هیات امنا باشد با پذیرش استعفا هیات رئیسه شورایاری/ امنا تا زمان برگزاری انتخابات مجدد از سوی ستاد هماهنگی شورایاری ها، با حضور دبیر و منشی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

5- در صورتی که منشی هیات امنا از سمت خود استعفا دهد شهرداری ناحیه بلافاصله پس از پذیرش حکم توسط ستاد هماهنگی نماینده جدید خود را به ستاد معرفی خواهد کرد. نماینده شهرداری پس از دریافت حکم ابلاغی رئیس ستاد هماهنگی به عنوان منشی جدید هیات امنا فعالیت خواهد کرد.

6- در صورتی که کلیه مسئولان هیات رئیسه شورایاری / امنای محله به صورت دسته جمعی استعفا دهند مراتب باید به صورت کتبی به ستاد هماهنگی شورایاری ها اعلام شود.در صورت تأیید استعفا توسط ستاد هماهنگی شورایاریها، ستاد طی مدت ده (10) روز پس از اعلام استعفا نسبت به برگزاری انتخابات میان دوره ای هیات رئیسه شورایاری / امنای محله طبق آیین نامه اقدام خواهد کرد.
کد مطلب : ۱۶۰