نشست مشترک محمود میرلوحی عضو ستاد هماهنگی شورایاری ها و نصرالله آبادیان شهردار منطقه ۱۱ با دبیران شورایاری محلات منطقه ۱۱

1 آبان 1398 ساعت 10:22

تاسیس کارگروه نو آوری و فن آوری بر این اساس بود که در محله ها به دنبال ایده های جدید باشیم.


به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها، محمود میرلوحی در جلسه با دبیران شورایاری محلات منطقه ۱۱ گفت: ما روی کارگروه ها خیلی حساب باز کردیم. سقف کار شورایار نامحدود است، در تهران با این جمعیت و ۳۵۲ محله، مدت هاست دوست دارم به این منطقه بیایم اما فرصت نمی شود و سایر اعضای شورا هم همین وضعیت را دارند.

وی با اشاره به مسکوت ماندن طرح شورای محله تاکید کرد شهر بزرگی مثل تهران با 10 میلیون جمعیت، باید با مشارکت همه شهروندان اداره شود. ما به عنوان شورا نمی توانیم در اتاق دربسته درباره شهروندان تصمیم بگیریم.

عضو ستاد شورایاری تاکید کرد این دیدارها باید به صورت منظم ادامه خواهد داشت و هیئت رئیسه منطقه و رابط نیز جلسات بیشتری برگزار می کنند

وی افزود کار اجرایی با شورا تفاوت دارد. چنانچه شورا نیز در کار شهرداری دخالت نمی کند. شورایاران نیز بدانند به‌ عنوان‌ معتمد محله در کارهای خیریه و فرهنگی و مذهبی و ورزشی تاثیرگذار هستند و هیچ سقفی برای قدرت ناشی از کاریزمای شورایاران نیست.

محمود میرلوحی تاکید کرد امیدوارم در هر کارگروه منطقه ای ده ها نفر حضور داشته باشند و زیرکارگروه های کوچک نیز برای آن تعریف شود.

میرلوحی با اشاره به مشارکت شورایاران در بودجه ریزی شهرداری گفت: باید تلاش کنید در محله ها ایجاد نمادها و برندهای محلی کنید. در محله ها می توان  نمادهای شهرهای مختلف که ساکن تهران شده اند را ایجاد کرد تا به خاطر ویژگی های خاص خود از سایر محلات تهران متمایز شود.

وی با اشاره به مخالفت ها با شورایاری ها گفت تیم قدرتمندی در ستاد شورایاری حضور دارد و از این ایده ها حمایت خواهد کرد.

عضو ستاد هماهنگی شورایاری ها با اشاره به کارگروه نو آوری و فن آوری گفت تاسیس این کارگروه بر این اساس بود که در محله ها به دنبال ایده های جدید باشیم

میرلوحی گفت ما مدیریت و حسابداری و نگهبانی را از سرای محله جدا کردیم. سرای محله جای فعالیت داوطلبانه است. سراها باید تبدیل به محل فعالیت داوطلبانه شود نه اینکه جای کار مالی و اقتصادی باشد.

در پایان عضو شورای شهر تهران گفت به زودی اولین جلسه حضور شورایاران را در شورای شهر تهران خواهیم دید.


کد مطلب: 3916

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/news/3916/نشست-مشترک-محمود-میرلوحی-عضو-ستاد-هماهنگی-شورایاری-نصرالله-آبادیان-شهردار-منطقه-۱۱-دبیران-محلات

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com