گام های کوچک در توسعه جامعه مدنی، مثمر ثمر خواهد بود
تاریخ انتشار:
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۲
Share/Save/Bookmark
۰
گام های کوچک در توسعه جامعه مدنی، مثمر ثمر خواهد بود
6 کارگروه تخصصی در سطح مناطق وجود دارد که 5 کارگروه متناظر با کمیسیون های تخصصی شورایاران است و یک کارگروه تخصصی زیر نظر ستاد شورایاری ها برگزار می شود.
 کارگروه های تخصصی منطقه 16 به همت شورایاران منطقه و با حضور اعضای هیات اجرایی ستاد هماهنگی شورایاری ها، شهردار و معاون اجتماعی منطقه 16 برگزار شد. کارگروه های تخصصی شورایای ها در سطح محلات، نقطه اتصال شورایاران محلات با کمیسیون های شورای شهر تهران است. از این منظر برگزاری انتخابات کارگروه های تخصصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

همکاری شهرداری و شورایاران منطقه 16
 به گزارش روابط عموم ستاد هماهنگی شورایاری ها، معاون اجتماعی منطقه 16 در جمع شورایاران با تاکید بر همکاری مفید شهرداری منطقه با شورایاران گفت: شورایاری ها رابط بین مردم و شهرداری برای انتقال پیام و خواست مردم هستند. حسین زاده تاکید کرد: بعد از برگزاری انتخابات شورایاری ها میزبان دبیران محلات در شهرداری بودیم و در غالب همایش و نشست کلی البته همکاری با شورایاران نداشتیم و امروز اولین دیدار عمومی شورایاران با مدیران محلی است. در ادامه نیز امیدواریم درکنار شورایاران در خدمت اعضای شورای شهر باشیم.

شورایاری و توسعه جامعه مدنی
 حسین خسرو نژاد مشاور عالی ستاد هماهنگی شورایاری شهر تهران نیز در جمع شورایاران گفت: در جلسه امروز انتخابات کارگروه های تخصصی منطقه 16 برگزار خواهد شد. خسرو نژاد افزود: 6 کارگروه تخصصی  در سطح مناطق وجود دارد که 5 کارگروه متناظر با کمیسیون های تخصصی شورایاران است و یک کارگروه تخصصی زیر نظر ستاد شورایاری ها برگزار  می شود. فلسفه کارگروه های تخصص بر این مبناست تا از پتانسیل شورایاران در محلات استفاده گردد. در دوره قبل در محلات پس از انتخاب دبیر در سطح منطقه دبیر دبیران انتخاب می شد، از این رو در گذشته دبیر محوری حاکم بر 4 دوره گذشته شورایاری ها بود.

 خسرو نژاد تاکید کرد بر اساس دیدگاه مدیریت جدید شهر تهران مصوب شد که از پتانسیل تمامی شورایاران در کارگروه های تخصصی منطقه استفاده شود و هم دبیران و تمامی شورایاران می توانند در سطح منطقه کاندیدا شوند و در عرصه منطقه با یکدیگر هم افزایی کنند.

مشاور عالی ستاد شورایاری ها تاکید کرد: 3 گام اساسی در عرصه شورایاری ها وجود دارد که دو گام آن عملی شده و گام بعدی نیز در ماه های آتی  پیگیری خواهد شد. گام اول مشخص شدن ابر مساله مناطق 22 گانه است. این مورد توسط شورایاران منطقه 16 مشخص شده و شورایاران ابر مسائله  و 3 مسئله محله خود را مشخص خواهند کرد. اگر ابر مسئله ها  به درستی مشخص شود آنگاه با معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران؛ دکتر مظاهریان هماهنگی لازم انجاممی شود و این هزار مسائله تهران را با ایشان درمیان می گذاریم تا  وی در بودجه بندی سال 99 از این مسائل دفاع کنند. اگر هزار مسئله شهر تهران مشخص شود، آنگاه اولویت ها بر اساس مسائل منطقه مشخص خواهد شد تا در بودجه ریزی هماهنگ تر عمل کنیم.

 شورای هماهنگی ستاد شورایاری ها نیز کلاس های آموزشی بودجه ریزی را برگزار کرده است. از این رو شورایاران باید در بودجه ریزی محلات خود مثمر ثمر باشند و در سال آینده در تمامی پروژه های محلی شورایاران دیده خواهند شد. 
خسرو نژاد تاکید کرد: همچنین از معاون اجتماعی منطقه حسین زاده تشکر می کنیم  و توقع این است که جایگاه شورایاران ارج نهاده شود. تمایل داریم در شرایط فعلی که حال هیچ کس خوب نیست و کشورمان از سردار خود را از دست داده بتوانیم حداقل در پیشرفت محلات مثمر ثمر باشیم.

 گزارشات مفیدی در تعامل شهرداری منطقه 16 با شورایاران وجود دارد و این روند می تواند در آینده ادامه داشته باشد. با این اوصاف و در بودجه ریزی مشارکتی و در گام سوم تعامل شورایاران با محله و شورایاران را در آینده شاهد خواهیم بود. امیدواریم این تعامل با نشست های تخصصی شورایاری ها افزایش یابد و در انتها امیدواریم در عرصه جامعه مدنی گامی کوچک برداریم. آنچه می ماند نام نیک در عرصه محلی است.


- احسان اسقائی
کد مطلب : ۴۴۶۹