زوال پدرسالاری
احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران
کودکی به نام هیچ
احمد مسجدجامعی _ عضو شورای شهر تهران
ضرورت حمایت از حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی
محبوبه محمدی، مدیر روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری‌ها
مجید فراهانی پس از استماع گزارش دبیر شورایاری منطقه ۱۴ مطرح کرد:
وجود مشاغل مزاحم یکی از مهمترین شکایت مردم محله دولاب
تاریخ انتشار:
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۱
Share/Save/Bookmark
۰
وجود مشاغل مزاحم یکی از مهمترین شکایت مردم محله دولاب
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان صد و نود و چهارمین جلسه علنی شورای شهر تهران پس از استماع گزارش دبیر شورایاری این منطقه گفت: منطقه ۱۴ به دارالمومنین معروف است و جز مهم ترین مناطق تهران است اما در واقع جز محروم ترین مناطق تهران است.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان صد و نود و چهارمین جلسه علنی شورای شهر تهران پس از استماع گزارش دبیر شورایاری این منطقه گفت: منطقه ۱۴ از لحاظ حادثه خیزی  در زمره مناطق با بیشترین آسیب پذیری طبقه بندی می شود.

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها، فراهانی تصریح کرد: متاسفانه در این‌ منطقه به ازای هر ساکن ۲۳۲ کیلوگرم زباله در سال تولید می‌شود که با کسب رتبه بیست و یکم جز مناطق با بیشترین میزان تولید سرانه زباله است

عضو شورای شهر تهران با اشاره به بودجه مصوب سال ۹۸ برای شهرداری منطقه ۱۴ گفت : از حیث بودجه مصوب ۹۸ شهرداری،  منطقه ۱۴ برابر ۱۸۱ و یک نیم میلیارد تومان بوده که از این میزان فقط ۵۲ میلیارد به عمرانی اختصاص پیدا کرده و ۱۳۰ میلیارد بودجه هزینه ای است که ۸۵ میلیارد فقط برای حقوق و دستمزد و هزینه پشتیبانی شهرداری در نظر گرفته شده است.

او ادامه داد: از مردم منطقه عوارض میگیریم و درآمد کسب می کنیم تا بتوانیم شهرداری  منطقه را از حیث پشتیبانی اداره کنیم.  بیش از دو سوم بودجه منطقه برای توسعه  عمرانی صرف نمی شود و مانند بسیاری از مناطق تهران به سمت کاهش هزینه و صرفه جویی پیش نرفته است و باید بهره وری را افزایش بدهیم.

فراهانی در رابطه با محله دولاب گفت: بحث مشاغل و صنوف مزاحم از مهمترین مشکلات این محله است و بر اساس آمار مرکز  ۱۳۷ ، بیشترین فراوانی  شکایت مردم در این منطقه در خصوص مشاغل مزاحم است که احداث بازارچه میوه و تره بار با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی از جمله راه حل ها است.
کد مطلب : ۴۵۲۵