مجید فراهانی پس از استماع گزارش دبیر شورایاری منطقه ۱۴ مطرح کرد:
وجود مشاغل مزاحم یکی از مهمترین شکایت مردم محله دولاب
تاریخ انتشار:
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۱
Share/Save/Bookmark
۰
وجود مشاغل مزاحم یکی از مهمترین شکایت مردم محله دولاب
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان صد و نود و چهارمین جلسه علنی شورای شهر تهران پس از استماع گزارش دبیر شورایاری این منطقه گفت: منطقه ۱۴ به دارالمومنین معروف است و جز مهم ترین مناطق تهران است اما در واقع جز محروم ترین مناطق تهران است.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان صد و نود و چهارمین جلسه علنی شورای شهر تهران پس از استماع گزارش دبیر شورایاری این منطقه گفت: منطقه ۱۴ از لحاظ حادثه خیزی  در زمره مناطق با بیشترین آسیب پذیری طبقه بندی می شود.

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها، فراهانی تصریح کرد: متاسفانه در این‌ منطقه به ازای هر ساکن ۲۳۲ کیلوگرم زباله در سال تولید می‌شود که با کسب رتبه بیست و یکم جز مناطق با بیشترین میزان تولید سرانه زباله است

عضو شورای شهر تهران با اشاره به بودجه مصوب سال ۹۸ برای شهرداری منطقه ۱۴ گفت : از حیث بودجه مصوب ۹۸ شهرداری،  منطقه ۱۴ برابر ۱۸۱ و یک نیم میلیارد تومان بوده که از این میزان فقط ۵۲ میلیارد به عمرانی اختصاص پیدا کرده و ۱۳۰ میلیارد بودجه هزینه ای است که ۸۵ میلیارد فقط برای حقوق و دستمزد و هزینه پشتیبانی شهرداری در نظر گرفته شده است.

او ادامه داد: از مردم منطقه عوارض میگیریم و درآمد کسب می کنیم تا بتوانیم شهرداری  منطقه را از حیث پشتیبانی اداره کنیم.  بیش از دو سوم بودجه منطقه برای توسعه  عمرانی صرف نمی شود و مانند بسیاری از مناطق تهران به سمت کاهش هزینه و صرفه جویی پیش نرفته است و باید بهره وری را افزایش بدهیم.

فراهانی در رابطه با محله دولاب گفت: بحث مشاغل و صنوف مزاحم از مهمترین مشکلات این محله است و بر اساس آمار مرکز  ۱۳۷ ، بیشترین فراوانی  شکایت مردم در این منطقه در خصوص مشاغل مزاحم است که احداث بازارچه میوه و تره بار با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی از جمله راه حل ها است.
کد مطلب : ۴۵۲۵