ضرورت حمایت از حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی
محبوبه محمدی، مدیر روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری‌ها
مدیریت شهری و مشارکت مسئولانه
پیروز حناچی- شهردار تهران
مساله انتخابات شورایاری‌ها و عدم مشارکت مردم
محمود میر لوحی- نماینده شورای اسلامی شهر تهران در ستاد هماهنگی شورایاری ها
قصه من و تهران
سینا رحیم پور- سردبیر ماهنامامه شورایاران
جمشید رحمانی پناه رابط منطقه6؛
همه پای کار بیایند تا ایران ایتالیا نشود
تاریخ انتشار:
شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۲
Share/Save/Bookmark
۰
همه پای کار بیایند تا ایران ایتالیا نشود
جمشید رحمانی در ارتباط با ضد عفونی مراکز پرجمعیت محلات منطقه 6 افزود: با هماهنگی آتش نشانی، شهرداری و سایر نهادها نسبت به ضدعفونی محلات اقدام شده است اما واقعیت آن است که ضد عفونی کردن های فعلی چندان کارآمد نیست و باید ارگان خاصی مانند آتش نشانی و یا نهادهای نظامی طی جدول زمانبندی شده اقدام به ضد عفونی دائم محلات کنند. با تمام این مشکلات شورایاران همچنان پای کار ایستاده اند.
مبارزه و مقابله با کرونا در شهر تهران بر دوش نهادهای مختلف از جمله شهرداری تهران، شورایاری ها  و نهادهای مردمی و نظامی قرار دارد. در این میان شورایاران بدون هیچگونه بودجه قابل توجهی تلاش های زیادی در زمینه مقابله با ویروس کرونا انجام داده اند. هزینه اقدمات در این زمینه نیز جز بخشی جزئی بر گرده شورایاران و نهادهای مختلف است.

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها، جمشید رحمانی پناه، رابط منطقه 6 ضمن تاکید بر همکاری شورایاران و سایر نهادها در مقابله با این ویروس از کمبود بودجه برای  رسیدگی به وضعیت افراد محروم جامعه و اشخاصی که به علت تعطیلی شهر با چالش های اقتصادی روبرو هستند خبر داد.

جمشید رحمانی پناه رابط منطقه 6 به روابط عمومی ستاد شورایاری ها گفت: شورای شهر تهران در ارتباط با مقابله با ویروس کرونا در تهران باید جدی ترعمل می کرد. بسیار مطلوب بود که شهرداری تهران برای تهیه مواد ضدعفونی کننده، ماسک و... بوجه ای را به تصویب می رساند تا از طریق شورایاران بیش از اقدامات صورت گرفته به مردم خدمت رسانی می شود.

 رحمانی پناه افزود: اینکه عملکرد شورایاران در مبارزه با این ویروس مورد بررسی گردد، اقدام خوب و مناسبی است اما بودجه بسیار محدودی در این ارتباط به شورایاران اختصاص یافته است. با این وجود شورایاران با هزینه های شخصی تلاش های در زمینه خرید مواد شوینده، ضدعفونی معابر وحمایت مالی از اقشار ضعیف در محلات منطقه 6 انجام دادند.

رابط منطقه 6 تاکیدکرد: از طریق خیرین، سبد کالا برای آسیب دیدگان از بیماری کرونا تهیه شد. امروز در منطقه 6 به علت تعطیلی های اصناف مختلف، رجال مستمند افزایش یافته است. افرادی که آبرومند هستند لذا هیات رئیسه منطقه به دبیر محلات اعلام کرده که نسبت به شناسایی افراد گرفتار اقدام کنند. هستند؛ افرادی که در پرداخت کرایه خود با مشکل روبرو شده اند و یا اینکه به علت تعطیلی اصناف، قدرت پرداخت بدهی خود را ندارند لذا شورایاران محلات منطقه6 برای این دسته از شهروندان که به شدت آبرومند هستند از طلب کاران و موجر ها وقت گرفته است.

جمشید رحمانی  در ارتباط با ضد عفونی مراکز پرجمعیت محلات  منطقه 6 افزود: با هماهنگی آتش نشانی، شهرداری و سایر نهادها نسبت به ضدعفونی محلات اقدام شده است اما واقعیت آن است که ضد عفونی کردن های فعلی چندان کارآمد نیست و باید ارگان خاصی مانند آتش نشانی و یا نهادهای نظامی طی جدول زمانبندی شده اقدام به ضد عفونی دائم محلات کنند. با تمام این مشکلات شورایاران همچنان پای کار ایستاده اند.

 رابط منطقه6 در ارتباط مصوبه ستاد شورایاری در مورد هزینه بخشی از یارانه های دریافتی در زمینه مقابله با ویروس کرونا گفت: دبیران محلات مختلف چند برابر رقم مصوب را از جیب خود و از طریق خیرین تامین کرده اند. وی تاکید کرد: دهها میلیون تومان توسط خیرین شورایار در زمینه کمک به مردم و نیازمندان در منطقه 6 کمک مالی شده است. همه باید پای کار بیایند تا مشکلات قشر آسیب حل گردد تا ایران ایتالیا نشود.
خبرنگار: احسان اسقایی
کد مطلب : ۴۷۱۰