​محسن حدادیان رابط شورایاری منطقه 8؛
شورایاران، بسیج و مدیریت شهری در منطقه 8 متحد، علیه کرونا
تاریخ انتشار:
چهارشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۷
Share/Save/Bookmark
۰
شورایاران، بسیج و مدیریت شهری در منطقه 8 متحد، علیه کرونا
محسن حدادیان رابط منطقه 8 در ارتباط با اقدامات شورایاران در مبحث مقابله با کرونا ویروس گفت: بعد از فراگیری بیماری کرونا در سطح جامعه شورایاران منطقه جلسه ای با حضور شهردار منطقه، نواحی و نماینده سایر نهادها از جمله سپاه منطقه برگزار کردند و بر این اساس تقسیم کار خوبی بین نهادهای مختلف در منطقه در مبارزه با شیوع کرونا صورت گرفت. در این تقسیم بندی بخشی از مسئولیت بر عهده شورایاری ، شهرداران ناحیه و معاونت محیط زیست و خدمات شهری نواحی قرار گرفت.
هیچگاه امور عامل المنفعه روی زمین باقی نمی ماند. ویروس کرونا که آمد همه توقع داشتند نهادهایی مانند شهرداری ها نقش اسپانسر نیروهای مردمی را بازی کنند. هرچند در برخی از مناطق شهرداری ها امکاناتی را در اختیار سمن ها و شورایاران قرار دادند اما این خیرین و شهروندان هر محل بودند که مسئولیت ضد عفونی و کمک به هم محله ای های خود را عهده گرفتند.

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها، محسن حدادیان رابط منطقه 8 در این زمینه گفت: «باید از نقش و حمایت خیرین تشکر کرد. هزاران ماسک توسط آنها در این ایام تهیه و با حمایت های آنان چندین هزار لیتر مواد ضد عفونی کننده تهیه و به مردم تحویل شد. اما واقعیت آن است که هیچ نهاد خاصی در این زمینه بودجه ای در اختیار شورایاران قرار نداد.»

 محسن حدادیان رابط منطقه 8 در ارتباط با اقدامات شورایاران در مبحث مقابله با کرونا ویروس گفت: بعد از فراگیری بیماری کرونا در سطح جامعه شورایاران منطقه جلسه ای با حضور شهردار منطقه، نواحی و نماینده سایر نهادها از جمله سپاه منطقه برگزار کردند و بر این اساس تقسیم کار خوبی بین نهادهای مختلف در منطقه در مبارزه با شیوع کرونا صورت گرفت. در این تقسیم بندی بخشی از مسئولیت بر عهده شورایاری ، شهرداران ناحیه و معاونت محیط زیست و خدمات شهری نواحی  قرار گرفت. مقرر شد ضد عفونی محلات به صورت شبانه روزی صورت گیرد. همچنین بخشی از کار بر عهده سپاه و بسیج منطقه قرارگرفت و تیم منسجمی در سطح منطقه 8 و محلات آن تشکیل گردید و ضدعفونی معابر، خیابان ها، بانکها و بوستانها آغاز شد.

 حدادیان افزود: شهروندان منطقه 8 درخواست های مکرری در زمینه ماسک و مواد ضدعفونی داشتند که با تشکیل کارگاه های محلی و با حمایت خیرین ساخت این تجهیزات در دستور کار قرار گرفت. از سوی دیگر شهرداری نیز نسبت به تهیه مواد ضد عفونی اقدام کرد و شورایاران در کانال های خود در سطح محلات اعلام می کردند که این مواد به شهروندان ارائه می گردد و مردم  در سرای محلات این مواد ضد عفونی و ماسک ها را دریافت می کردند.

عضو هیات رئیسه شورایاری منطقه 8 تاکید کرد: از سوی دیگر ستاد هماهنگی شورایاری ها این امکان را برای شورایاران به وجود آورده بود که از تنخواه و یارانه خود در خرید مواد ضد عفونی کننده و ماسک  استفاده کنند. دبیران محلات مختلف با تصویب شورایاران حتی مبالغی بیش از رقم این مصوبه را  در زمینه خرید ماسک و مواد ضد عفونی کننده هزینه کردند که این مواد نیز بین شهروندان و خصوصا افراد بی بضاعات هر محل تقسیم شد. همچنین بخشی از اقدامات شورایاران به شناسایی محل زندگی نیازمندان خلاصه شد و  حتی غذای گرم و پک لوازم بهداشتی در سطح منطقه 8 تقسیم شد. 

 در اقدام هماهنگ تمامی مراکز درمانی سطح منطقه ضد عفونی شد و بعضا مراکز درمانی با شورایاران تماس می گرفتند و درخواست ضد عفونی داشتند که با همکاری عوامل شهرداری و مجموعه شورایاری و بسیج ضد عفونی این مراکز صورت می گرفت. همچنین ضد عفونی مراکز نیروهای انتظامی منطقه نیز بر عهده شورایاران قرار دارد.

حدادیان ربط منطقه 8 در انتها تاکیدکرد:  اگر نظر سنجی صورت گیرد  قطعا با توجه به حجم فعالیتی که در این روزها توسط شورایارات صورت گرفته، رضایت نسبی مردم از شورایاران قابل مشاهده است. البته در این میان باید از نقش و حمایت خیرین تشکر کرد و هزاران ماسک توسط آنها  تهیه و با حمایت های این عزیزان چندین هزار لیتر مواد ضد عفونی کننده بین مردم محله ها توزیع گردید اما واقعیت آن است که  هیچ نهاد خاصی در این زمینه بودجه ای در اختیار شورایاران قرار نداد.
احسان اسقایی
کد مطلب : ۴۷۹۵