حدادیان رابط شورایاری منطقه 8،
ابلاغ دستورالعمل اختیارات شورایاران ، مسیر تعامل با مدیریت شهری را هموار کرد
تاریخ انتشار:
چهارشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۶
Share/Save/Bookmark
۰
ابلاغ دستورالعمل اختیارات شورایاران ، مسیر تعامل با مدیریت شهری را هموار کرد
تعامل شورایاران با مدیریت شهری با ابلاغ دستورالعمل اختیارات شورایاران بیش از گذشته فراهم شده است. حدادیان رابط شورایاری‌ منطقه 8 در ستاد شورایاری ها در ارتباط با تعامل شورایاران با مدیریت شهری به روابط عمومی ستاد شورایاری ها گفت: بعد از ابلاغ حوزه عملکرد شورایاران به شهرداری ها مسیر تعامل شورایاران با مدیریت شهری هموار شده است.
حدادیان رابط شورایاری منطقه 8 در ارتباط با عملکرد کارگروه های تخصصی گفت: با ابلاغ دستورالعمل تشکیل کارگروه های تخصصی در گام اول دبیران و اعضای کارگره های تخصصی تعامل با یکدیگر را به صورت مجازی در دستورکار قرار دادند. درگام بعدی تعامل با معاونت های مربوطه در دستور کار قرار گفت و طی جلسه ای با حضور شهردار منطقه توافق شد، کارگروه ها به صورت مستمر با معاونت های مربوطه هماهنگ باشند و ماهی یک جلسه مشترک بین کارگروه های تخصصی و معاون مربوطه برگزار شود.

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری‌ ها، وی در ارتباط با تعامل شهردار با شورایاران تاکیدکرد: بر اساس دستورالعمل ها در گذشته دبیران محلات با شهردار منطقه در تعامل بودند اما اکنون دبیر کارگروه ها با شهردار منطقه در هماهنگی قرار گرفتند و اگر به توافق در این زمینه با شهرداری دست نیافتند، این عدم تعامل  را به هیات رئیسه اعلام می کنند تا هیات رئیسه به صورت مستقیم با شهردار برای حل مشکلات وارد گفت و گو شود. هیات رئیسه منطقه نیز ماهی یک بار با استقامتی شهردار منطقه جلسه برگزار می کنند. اعضای هیات رئیسه شورایاران منطقه 8 به صورت مداوم با شهردار منطقه تعامل دارند و از سوی دیگر دبیران شورایاری محلات نیز با شهرداران نواحی هماهنگ شده و  هم اکنون به صورت مداوم معاونت خدمات شهری با معاونت مربوطه هماهنگ هستند و هر مشکلی در حیطه محیط زیست و خدمات شهری در این جلسات مورد رسیدگی قرار می گیرد و البته در بازدید های میدانی شورایاران می توانند با شهردار و معاونت شهردار ارتباط برقرار کنند.

 رابط شورایاری منطقه ۸ در ارتباط با پروژه های کوچک مقیاس افزود: بعد از ابلاغ جایگاه شورایاران در تعریف پروژه های کوچک مقیاس جلسات تعاملی بین شورایاران برگزار شد و شورایاران نیز فرم های تهیه شده توسط کارگروه معاونت برنامه ریزی را تکمیل کردند و با امضا دبیر کارگروه محله و منطقه ، رابط منطقه ، معاونت برنامه ریزی  و شهردار منطقه این پروژه ها به ستاد شورایاری ها ارسال شده است.
احسان اسقایی
کد مطلب : ۵۰۴۳