راهکارهای صیانت از برج آزادی
عضو شورای اسلامی شهر تهران
شهر دسترس‌پذیر
سخنگوی شورای شهر تهران
طرح احیای رود‌دره‌ها پیشرفت خوبی نداشته است
رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران
درختان کهن راویان تاریخ و فرهنگ تهران
رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر
اولین سالگرد پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها؛
از انتخابات الکترونیک تا فعالیت کارگروه‌های تخصصی
تاریخ انتشار:
شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۳۷
Share/Save/Bookmark
۰
از انتخابات الکترونیک تا فعالیت کارگروه‌های تخصصی
یک سال پیش در چنین روزهایی انتخابات شورایاری‌ها به رغم موانعی که از سوی نهادهای مختلف بر سر راه آن ایجاد شده بود، برگزار شد. برخی نهادها سفت و محکم ایستاده بودند تا انتخابات پنجمین دوره شورایاری‌ها برگزارنشود اما اعضای شورای شهر با رایزنی‌های فشرده در سطح ملی با تمام قوا بر برگزاری این انتخابات تاکید کردند.
یک سال پیش در چنین روزهایی انتخابات شورایاری‌ها به رغم موانعی که از سوی نهادهای مختلف بر سر راه آن ایجاد شده بود، برگزار شد. برخی نهادها سفت و محکم ایستاده بودند تا انتخابات پنجمین دوره شورایاری‌ها برگزارنشود اما اعضای شورای شهر با رایزنی‌های فشرده در سطح ملی با تمام قوا بر برگزاری  این انتخابات تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها جدیت نهادهای مخالف با برگزاری انتخابات شورایاری‌ها درحدی بود که حتی چند ساعت مانده به برگزاری  انتخابات، بیم عدم برگزاری وجود داشت. با این وجود اسرار و تاکید اعضای شورای اسلامی شهربرحق انتخاب شهروندان، موجب شد انتخابات متفاوتی به رشته تصویر کشیده شود.

اولین انتخابات الکترونیک

 تمایز پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها در شیوه برگزاری آن بود. برای اولین بار با تاکید ستادهماهنگی شورایاری ها و به یاری قوه مقننه و دستگاه‌های مختلف در شهر تهران  به صورت الکترونیک اقدام به اخذ رأی از شهروندان شد. نکته حائز اهمیت در این رابطه اجرای بدون کم و کاست روند انتخابات از اخذ رأی تا شمارش الکترونیک آرا و بدون دخالت نیروی انسانی بود. برگزاری الکترونیک انتخابات موجب شد شهروندان و کاندیداها در کمترین زمان ممکن در جریان نتیجه آرا قرارگیرند.

خروج شورایاری از دبیرمحوری

 در گذشته به رغم اینکه ظرفیت ایجاد کارگروه‌های تخصصی در سطح محلات وجود داشت اما بدنه اصلی شورایاران بعد از برگزاری انتخابات به حاشیه می رفت و همه فعالیت‌ها و امورات بر عهده دبیر قرار می‌گرفت اما در این دوره با اهتمام ستاد شورایاری‌ها و شورای پنجم  کارگروه‌های تخصصی در سطح محلات و سپس در سطح منطقه تشکیل شدند. به طوری که این کارگروه‌ها با حضور معاونین تخصصی مربوطه در شهرداری منطقه نسبت به رفع موانع و مشکلات تصمیم گرفته و چنانچه در سطح منطقه توانایی رفع چالش‌ها وجود نداشت، نسبت به رایزنی با کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر اقدام صورت می‌گیرد. از این منظر می‌توان مدعی بود شورایاری در دوره پنجم به حدی از بلوغ رسید تا بتواند مسیر خود را در آینده محکم تر ادامه دهد و از مسیر فرد محوری با مشارکت فعال بدنه شورایاری و تخصص محوری رسید.


گزارش صحن شورایاران

بعد از برگزاری انتخابات کارگروه های تخصصی و مشخص شدن هیات رئیسه و رابط مناطق ۲۲ گانه تهران، باهمت ستاد شورایاری‌ها گزارش صحن رابطین در دستور کار قرار گرفت. هر دو هفته یکبار رابط منطقه در صحن شورای شهر نسبت به مشکلات شهری و عمرانی و اجتماعی گزارش ارائه داده وپیشنهاداتی از دل محلات برای رفع این چالش‌ها در صحن شورای شهر ارائه دهند که برخی از این پیشنهادات حتی منجر به تصویب بودجه و حل مشکلات محلات تهران شده است.

شورایاران محور مقابله محلی با کرونا ویروس

شورایاران تشکیلاتی‌ترین تشکل مردمی در محلات هستند که بصورت داوطلبانه، شبانه روز و بخصوص در مواقع حساس، اضطراری و بحرانی پای کار آمده و به خدمت رسانی منسجم به مردم اقدام می‌کنند. اگربخواهم در این مورد نمونه‌ای بیاوریم اقدامات مختلف شورایاران در مقابله و مبارزه با کرونا از همان روزهای اولیه همه‌گیری این بیماری بارزترین نمونه اقدامات شورایاران است. شورایاران درمحلات مختلف با هماهنگی با بسیاری از نهادهای محلی و منطقه‌ای در ضدعفونی کردن معابر نقش بسزایی ایفا کرده و در تولید، توزیع ماسک و گان  رایگان توانستند خدمت شایان توجه ای را به شهروندان ارائه دهند

پروژه‌های کوچک مقیاس محله محور و شورایاران

 هرچند در این دوره برابر اساسنامه شورایاران از دخالت در امور اجرایی منع شدند اما دراقدامی ابتکارانه و خلاقانه توسط شورای شهر تهران،  برنامه‌ریزی، شناسایی و نظارت بر اجرای پروژه های کوچک مقیاس(توسعه) محله محور به شورایاران سپرده شد که بدون امضا شورایاران بودجه‌ای در این زمینه به شهرداری مناطق ارائه نخواهد شد.

 شورایاری بر روی ریل صحیح

 واقعیت آن است که اقدامات صورت گرفته برای عدم دخالت شورایاران در امور اجرایی و اعطا قدرت نظارتی به آن‌ها از جمله ماده دوازدهم اساسنامه با تاکید بر انجمن شورایاری زیر نظر شورایاری اسلامی شهر تهران است و در انجام وظایف و فعالیت های خود به شورای اسلامی شهر تهران پاسخگوست و موجب شده این نهاد مردمی از هرگونه شائبه مالی به دورنگاه داشته شود با وجود تمامی مشکلات پیش روی برگزاری انتخابات آینده شورایاری‌ها، این نهاد مردمی بر روی ریل اصلی برای خدمت داوطلبانه به مردم و کمک به توسعه محلات قرار گرفته است.
کد مطلب : ۵۲۲۵