"معماری پس از مشروطه خواهی"
تاریخ انتشار:
چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۲
Share/Save/Bookmark
۰
"معماری پس از مشروطه خواهی"
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران به مناسبت روز مشروطه بخش های از یاداشت "معماری پس از مشروطه خواهی"٢٠ خرداد ٨٥ را در توییتر بازخوانی کرد.
عضو هیات رییسه و سخنگوی شورای شهر تهران به مناسبت ۱۱۴اُمین سالروز صدور فرمان مشروطیت نوشت:سال ٨٥ درباره یک معمار مشروطه خواه در روزنامه شرق مطلب بلندى نوشتم: "معماری پس از مشروطه خواهی" درباره کریم طاهرزاده بهزاد. او ١٩ سالگى در اواسط ۱۲۸۶ به مشروطه خواهان می پیوندد؛ وارد فرقه اجتماعیون عامیون و عضو فدائیان تبریز  و نيز سرپرست مدافعان سنگر محله چرنداب تبريز می شود.

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها، او در دوره اى به برلین می رود و و با افرادی چون جمال زاده، رضا تربیت، تقی زاده و نیز کاظم زاده ایرانشهر در انتشار مجله ايرانشهر و کاوه همکاری می کند.طرح آرامگاه فردوسی، طراحی نمای شمالی مجلس و طرح دانشگاه جنگ از جمله آثار اوست.

در يادداشت "معمارى پس از مشروطه خواهى"، از کتاب او با عنوان "سرگذشت لوله کشی تهران" او عبارتى نقل کردم که خواندنش خالی از لطف نیست:«مرحوم اعتماد الدوله وزیر معارف وقت، دَرِ مدرسه نوبنیاد مهندسی و معماری را تخته کرد و در مقابل اعتراض شدید من گفت ...

... مدرسه مذکور سالی ١٠ هزار تومان خرج دارد و دولت این وجه را ندارد. ما مهندس و معمار تحصیلکرده می خواهیم چه کنیم همان معماربی سواد کافی است و اگر دیوارِ بنا شکاف برداشت با کاهگل پر می کند.»
کد مطلب : ۵۲۴۴