تذکر عضو شورای شهر به شهرداری تهران در خصوص عدم تامین پارکینگ های محله ای
تاریخ انتشار:
يکشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۴
Share/Save/Bookmark
۰
تذکر عضو شورای شهر به شهرداری تهران در خصوص عدم تامین پارکینگ های محله ای
علی رغم آنکه تامین قطعی و احداث پارکینگ مورد نیاز برای تمامی واحدهای تولیدی و کلیه ساخت و ساز های شهری در بند 1-6-6 طرح جامع ، بند 1-12 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران و مصوبه ۵۰۲ کمیسیون ماده پنج مورد تاکید قرار گرفته است اما در سنوات گذشته متاسفانه به انحاء مختلف از جمله اخذ تعهد از مالکین جهت تامین پارکینگ در شعاع 250 متری، کسر پارکینگ های زیادی بر پایتخت تحمیل شده است. شورای پنجم در قالب مصوبه عوارض افزایش ارزش قانونی، ناشی از طرح های توسعه شهری و ساخت پارکینگ محله ای مصوب 14/11/1397 با هدف ساماندهی موضوع تامین پارکینگ در شهر تهران، دریافت عوارض کسر پارکینگ را صرفاً برای پارسل های واقع در شرایط خاص مندرج در مصوبه مذکور(5 مورد)، مجاز اعلام کرد و در عین حال در مصوبه صراحتاً قید شد که کلیه عوارض وصولی از این محل باید صرف ساخت پارکینگ های محله ای گردد.
علی رغم آنکه تامین قطعی و احداث پارکینگ مورد نیاز برای تمامی واحدهای تولیدی و کلیه ساخت و ساز های شهری در بند 1-6-6 طرح جامع ، بند 1-12 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران و مصوبه ۵۰۲ کمیسیون ماده پنج مورد تاکید قرار گرفته است اما در سنوات گذشته متاسفانه به انحاء مختلف از جمله اخذ تعهد از مالکین جهت تامین پارکینگ در شعاع 250 متری، کسر پارکینگ های زیادی بر پایتخت تحمیل شده است. شورای پنجم در قالب مصوبه عوارض افزایش ارزش قانونی، ناشی از طرح های توسعه شهری و ساخت پارکینگ محله ای مصوب 14/11/1397  با هدف ساماندهی موضوع تامین پارکینگ در شهر تهران، دریافت عوارض کسر پارکینگ را صرفاً برای پارسل های واقع در شرایط خاص مندرج در مصوبه مذکور(5 مورد)، مجاز اعلام کرد و در عین حال در مصوبه صراحتاً قید شد که کلیه عوارض وصولی از این محل باید صرف ساخت پارکینگ های محله ای گردد. 

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها، موضوع هزینه کرد شفاف کلیه درآمدهای حاصل از عوارض کسری پارکینگ و اختصاص صد در صدی آن جهت ساخت پاركينگ‌هاي محله‌اي به کرات در سایر مصوبات شورای اسلامی شهر تهران از جمله؛ مصوبه"اصلاحيه مصوبه ايجاد وحدت رويه در نحوه اقدام مناطق 22گانه شهرداري تهران درخصوص اخذ عوارض تأمين پاركينگ‌هاي تعهدي مورخ 14/11/1394، ، مصوبه"بسته محرك در شرايط سخت اقتصادي و نيز در شرايط بحراني ناشي از گسترش ويروس كرونا مورخ 14/2/1399  ، مصوبه"نحوه محاسبه و دريافت عوارض صدور پروانه ساختماني نظارت فني و عوارض استفاده موقت در شهر تهران مورخ  13/11/1398 و...، نیز مورد توجه و تاكيد واقع شده و شهرداري تهران مكلف بوده تا منابع حاصله (موضوع مصوبات ياد شده) را در حساب اختصاصي و جداگانه ای که نزد خزانه شهرداري ايجاد مینماید، واريز و صرفاً جهت ساخت پاركينگ‌هاي عمومي و با اولويت پاركينگ‌هاي محله‌اي هزينه کند و هرگونه هزينه‌كرد خارج از موضوع، همواره به صورت صریح غیرمجاز و ممنوع اعلام شده است. 

اما متاسفانه طی سال های گذشته این موضوع همواره مغفول واقع شد تا آنکه در جریان تصویب بودجه سال جاری در بند (پ) از تبصره هفتم (7) موضوع مجدداً با صراحت مورد تاکید قرار گرفت و قول مساعد معاونین محترم شهردار برای اقدام در این مسیر واصل شد. لیکن بر اساس آخرین گزارش دریافتی هرچند از محل عوارض کسر پارکینگ طی چهار ماهه نخست سال جاری، قریب به 355 میلیارد تومان که عملکرد 236 درصدی را نشان میدهد(در حالی که عملکرد کل منابع بودجه در 4 ماه نخست 58 درصد است) وصول شده اما شهرداری تهران کماکان گزارشی از وضعیت هزینه کرد این منابع و جانمایی پروژه های پارکینگ محله ای به شورا ارائه نکرده است.

 لذا اینجانب بدینوسیله تذکر خود را خطاب به جنابعالی نسبت به روند معیوب کنونی اعلام میکنم و انتظار میرود معاونت مالی و اقتصاد شهری در هماهنگی کامل با معاونت شهرسازی و معماری، هر چه سریعتر مکانیسم شفاف برای وصول و ردیابی عوارض حاصل از کسری پارکینگ ایجاد نموده و از سوی دیگر گزارش دقیقی از هزینه کرد منابع صدرالاشاره در سال جاری که باید به بصورت مشخص برای ساخت پارکینگ های محله ای هزینه گردد، به شورا ارائه شود.
همچنین با توجه به تحقق مازاد بر مبلغ مصوب در طول چهارماه نخست سال، این نگرانی جدی ایجاد میشود که شهرداری های مناطق بدون توجه به مصوبه شورای شهر تهران و شروط پنج گانه ای که با مصوبه بسته محرک کرونا و افزودن دو  بند به 7 مورد افزایش یافت، اقدام میکنند. لذا ضروریست دستور فرمائید گزارش دقیقی از پرونده های واجد کسر پارکینگ در سال جاری که باعث کسب درآمد 355 میلیاردی شهرداری طی 4 ماه از این محل شده اند، در اسرع وقت به شورای اسلامی شهر تهران ارائه گردد.
کد مطلب : ۵۴۸۴