​مجید فراهانی مطرح کرد:

با پیشنهاد شورای پنجم؛ ارائه لایحه ای به مجلس برای تصویب نهاد شورایاری ها

1 مهر 1399 ساعت 11:41

ناظر رئیس شورا در امور محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به پیشنهاد شورای پنجم به دولت برای قانونی شدن نهاد شورایاری ها، از تصویب این پیشنهاد و ارائه لایحه ای به مجلس خبر داد.
مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران پس از استماع گزارش رابط شورایاری منطقه 8 شهرداری تهران گفت: همه اعضای شورای شهر تهران اعتقاد دارند که شورایاران، تبلور دموکراسی، مردم سالاری و مشارکت طلبی سطح محلات است. 

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها، او افزود: شورای پنجم برگزاری انتخابات شورایاری را اولویت می داند و همچنان پیگیر است تا این نهاد کار خود را ادامه دهد. 
فراهانی تصریح کرد: با همت و پیگیری شورای شهر تهران خوشبختانه، لایحه ای تهیه شد و این لایحه به تصویب دولت رسید از این رو بندی به ماده 80 اضافه خواهد شد که در آنجا بحث شورایاری هم قید شده و این لایحه به زودی به مجلس از سوی دولت ارائه می شود و با تصویب نهاد شورایاری در قانون شوراها، مشکل تاریخی شورایاران در شورای پنجم رفع خواهد شد. 
عضو شورای شهر تهران با اشاره به مشکلات تاریخی منطقه 8 گفت: سرانه فضای سبز یکی از مهم ترین مشکلات منطقه است و همانگونه که عنوان شد سرانه پارک 0.8 متر مربع، جنگل کاری درون شهری 0.02 متر مربع و سرانه فضای سبز کلی 4 متر مربع است و از این حیث رتبه منطقه در قعر است و رتبه 21 در سرانه پارک، رتبه 19 در جنگل کاری درون شهری و 19 در فضای سبز کلی را دارا است . 

به گفته ناظر رئیس شورا در امور محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران  از اصلی ترین کارهایی که صورت گرفته تمرکز بر بحث فضای سبز منطقه است. 

فراهانی ضمن تقدیر از شهردار منطقه 8 عنوان کرد: این منطقه با رتبه 18 جز کمترین سرانه های تولید زباله بوده که نشان می دهد فعالیت های خوبی در این مسئله انجام شده است.


کد مطلب: 5635

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/news/5635/پیشنهاد-شورای-پنجم-ارائه-لایحه-مجلس-تصویب-نهاد-شورایاری

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com