​با تصویب شورای شهر صورت گرفت،
خیابانی به نام پهلوان موحد
تاریخ انتشار:
سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۹
Share/Save/Bookmark
۰
خیابانی به نام پهلوان موحد


رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران جلسه چهل و هشتم (دویست نودمین جلسه متوالی)نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر تهران را قرائت کرد :

تغییر نام خیابان کشاورزی واقع در منطقه ۱۲شهرداری تهران به خیابان عبدالله موحد 
تغییر نام خیابان الهام در محدوده بزرگراه علامه جعفری واقع در منطقه ۵ شهرداری تهران به خیابان پرویز ابوطالب 
تغییر نام خیابان مجلسی واقع در منطقه ۶شهرداری تهران به خیابان ایرنا
تغییر نام خیابان میعاد در حد فاصل میدان دریاچه واقع در منطقه ۲۲شهرداری تهران به خیابان یاسوج
تغییر نام خیابان پردیس در بزرگراه شهید خرازی واقع در منطقه ۲۲شهرداری تهران به خیابان شهرکرد 
تغییر نام خیابان عطار نیشابوری در بزرگراه شهید خرازی واقع در منطقه ۲۲شهرداری تهران به خیابان سبزوار 
تغییر نام خیابان رهی معیری واقع در منطقه ۲۲شهرداری تهران به خیابان اسفراین
تغییر نام خیابان خواجوی کرمانی واقع در منطقه ۲۲شهرداری تهران به خیابان جیرفت 
تغییر نام خیابان پالیز واقع در منطقه ۲۲شهرداری تهران به خیابان کهنوج 
تغییر نام خیابان همت واقع در منطقه ۱۵شهرداری تهران به خیابان شهید محمد مولایی
تغییر نام کوچه بی نام در محدوده شهید زهدی واقع در منطقه ۴شهرداری تهران به کوچه عقیق
تغییر نام کوچه مهراس در خیابان پیروزی واقع در منطقه ۱۴شهرداری تهران به کوچه شهید عماد فاریابی 
تغییر نام بن بست بی نام در خیابان غفاری واقع در منطقه ۱۱شهرداری تهران به بن بست زرد قناری
تغییر نام کوچه طالقانی در محدوده بلوار شهید غیبی در منطقه ۲۰شهرداری تهران به کوچه شهید بهنام عیسی زاده
کد مطلب : ۵۸۸۵