محسن هاشمی در دویست و شصت و ششمین جلسه شورا:
هماهنگی بین دستگاه ها و اراداه مسئولان ارشد اجرایی حلقه مفقوده رفع موانع است
تاریخ انتشار:
يکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۸
Share/Save/Bookmark
۰
هماهنگی بین دستگاه ها و اراداه مسئولان ارشد اجرایی حلقه مفقوده رفع موانع است
​رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به سالروز ایراد خطبه تاریخی مترو در نماز جمعه و اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی پروژه مترو را در اوج تحریمها و فشارها بدون بودجه دولتی فعال کردند، گفت: امروز نیز پس از خروج ترامپ از کاخ سفید و شکست سناریوی فشار حداکثری بر ایران، ما در مسیر پیروزی و لغو تحریمها هستیم، نباید سازندگی وکار را متوقف و موکول به پایان تحریمها کرد.
برای ساختن مترو و اتوبوس کارخانه و امکانات داخلی موجود است و حلقه مفقوده هماهنگی بین دستگاهها واراده مسئولان ارشد اجرایی برای برطرف کردن موانع است. لذا باید در پیگیری چ مصوبات دولت به ویژه مصوبات مربوط به حمل و نقل عمومی سماجت داشته باشیم و لجاجت ها رادر مسیر عدم تحقق مصوبات دولت شناسایی و به مردم معرفی کنیم که چرا مصوبات دولت به نتیجه نمی رسد.

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها به نقل از شورای اسلامی شهر تهران، محسن هاشمی در ابتدای دویست و شصت و ششمین جلسه شورا گفت: روزگذشته به اتفاق نمایندگانی از شورای شهر برخی کلانشهرها، جلسه خوبی با سخنگوی محترم شورای نگهبان در رابطه با اشکال این شورا به مصوبه مجلس و البته نگاه تقلیل گرایانه ای که به شورای شهر و روستاها می شود و در جهت تضعیف شوراها که نمونه آن را هم در مورد قانون عوارض ارزش افزوده و کاهش اختیارات شورای شهر در تعیین عوارض داشتیم، که پس از مذاکرات کارشناسی صورت گرفته، مقرر گردید کارگروهی حقوقی بین شوراها و مرکز تحقیقات شورای نگهبان جهت بررسی دقیقتر موضوع تشکیل شود که امیدواریم منجر به تقویت جایگاه قانونی شوراهای شهر که مردم نهادترین رکن قانونی در نظام جمهوری اسلامی گردد.

وی ادامه داد: امروز پنجم بهمن ماه، سالروز ایراد خطبه تاریخی مترو در نماز جمعه تهران در سال 1363 است، خطبه ای که موجب گردید پروژه مترو که بعد از انقلاب با مخالفتهای دلواپسان وقت که مترو را کالایی لوکس می دانستند،  متوقف شده بود، مجددا فعال شود.

رییس شورای اسلامی شهر تهران افزود: آیت الله هاشمی رفسنجانی در اوج سختی شرایط جنگ و در حالیکه با راهبرد مقاومت ودستیابی به پیروزی برای رسیدن به صلحی پایدار، با حکم امام خمینی فرمانده جنگ بودند، سازندگی را در اوج تحریمها و فشارها نیز متوقف نکردند و پروژه مترو را بدون بودجه دولتی فعال کردند تا آینده تهران و سایر کلانشهرها، دچار بحران نشود.

هاشمی افزود: امروز نیز پس از خروج ترامپ از کاخ سفید و شکست سناریوی فشار حداکثری بر ایران، ما در مسیر پیروزی و لغو تحریمها هستیم، نباید سازندگی وکار را متوقف و موکول به پایان تحریمها کرد.

افراط و تفریط در مورد تحریمها، یکی از مشکلات امروز کشور هستند، تحریمها نه کاغذپاره هستند و نه همه مسایل کشور و آب خوردن به آنها وابسته است، بلکه در عین تلاش برای پایان تحریمها و تنش زدایی در روابط بین الملل، باید سازندگی وکار اولویت اول مسئولان کشور باشد همانگونه که پروژه مترو در دفاع مقدس و بدون امکانات وبودجه آغاز شد.

هاشمی در ادامه سخنان خود افزود: متاسفانه آخرین مصوبه ستاد ملی کرونا در مورد اتوبوس ها در شهرداری تهران پیگیری درستی نشده و این مصوبه باز هم به نتیجه نرسیده است در حالی که  45 روز و شاید دو ماه از این مصوبه می گذرد. در صورتی که قرار بود دو هفته ای آیین نامه اجرایی آن نوشته شود و در اختیار قرار گیرد. لذا  به آقای حناچی به عنوان تذکر می گویم باید پیگیری ویژه ای بر روی این مصوبه که تبلیغات زیادی روی آن شد اما هیچ حرکتی در مسیر تحقق آن انجام نشده است صورت گیرد.  

هاشمی اظهار داشت: می دانید که برای ساختن مترو و اتوبوس کارخانه و امکانات داخلی موجود است و حلقه مفقوده هماهنگی بین دستگاهها واراده مسئولان ارشد اجرایی برای برطرف کردن موانع است که جز شهرداری جایی نمی تواند این را به نتیجه برسد لذا باید در پیگیری اینگونه مصوبات سماجت داشته باشیم و لجاجت ها رادر مسیر عدم تحقق مصوبات دولت شناسایی و به مردم معرفی کنیم که چرا مصوبات دولت به نتیجه نمی رسد. امیدواریم بزودی و در ماههای پایانی دولت این اتفاق بیفتد.
کد مطلب : ۶۸۷۰