احمد مسجد جامعی در دیدار رابطین شورایاری با ریاست شورای شهر:
به وعده های خود به شورایاران عمل کردیم
تاریخ انتشار:
چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۰
Share/Save/Bookmark
۰
به وعده های خود به شورایاران عمل کردیم
رییس ستاد هماهنگی شورایاران با بیان اینکه شورایاری ها به قوت خود برقرار و متکی به خودشان هستند و در پیوستگی با هم مشکلات شهر را می توانند حل کنند گفت: ما به وعده هایی که به شورایاران دادیم عمل کردیم.
احمد مسجد جامعی در دیدار رییس شورای شهر تهران با رابطین شورایاری ها به سیر ارتباط شورایاری با شورای شهر در طول ادوار شورا پرداخت و گفت: از دوره اول شورا قواعد برای پشتیبانی از شورایاری ها ناقص بود. آن دوران متاثر از فضای مشارکت مدنی و فعالیت های مدنی و شورایاران نیز در این دسته گنجانده شدند. 
به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها به نقل از شورای اسلامی شهر تهران، وی در ادامه افزود: در دوره دوم کسانی که آمدند آبادگران بودند و از کلمه آبادگران هم معلوم است که فعالیت ها در دسته فعالیت های عمرانی جا می گیرد لذا فعالیت شورایاری ها هم در این دسته جای گرفت. 
مسجد جامعی درادامه گفت: در دوره اول شورا،  فعالیت شورایاران در زمره فعالیت کمیسیون فرهنگی اجتماعی گذاشته شد و در دوره دوم هم همین روال ادامه پیدا کرد. 
وی افزود: من یادم می آید در پایان آن دوره نظر سنجی انجام شده بود که بیان گر  رضایت نسبی نسبت به عملکرد شورایاران  در زمینه فرهنگی بود اما  گله مندی وجود داشت  از اینکه حرف شورایاری ها در زمینه های دیگر مورد توجه قرار نمی گیرد.
مسجد جامعی افزود: اما در دوره سوم شورا دایره فعالیت شورایاران وسیع تر شد به گونه ای که در این دوره 50 شماره نشریه  از سوی شورایاری منتشر شد که در طول تاریخ بلدیه بی سابقه است. در دوره سوم شورا ، شورایاران در صحن شورا گزارش دادند و این باعث شد شورایارای ها وجه جدی تری به خود گیرند گرچه در هیچ جلسه در صوتجلسه ها نامشان آورده نمی شد با این وجود شورایاری ها در دوره سوم در تدوین بودجه و بودجه ریزی مناطق نیز مشارکت داده شدند که این هم اتفاق مبارکی بود. 
رییس ستاد هماهنگی شورایاری ها گفت: دوره چهارم شورا مصادف با این بود که اعتبارات شورایاری ها در دل شهرداری قرار گرفت و این امر سبب شد که بدنه ستاد شورایاری متورم شود، امکانات افزایش پیدا کند اما ساختار مردمی آن از بین رفت. شما توجه داشته باشید که در دوره سوم شورا ، دبیر خانه شورایاری تنها با 9 نفر اداره می شد و همین تعداد توانسته بودند 30 نشست پژوهشی برگزار کنند و ارتباط تنگاتنگ با شورایاران داشته باشند اما این افزایش اعتبارات سبب تضعیف شورایاری ها شد. با این حال در دوره چهارم که در سال اول ریاست شورا بر عهده خود من بود اتفاقات خوبی هم افتاد از جمله اینکه ارایه گزارش شورایاری ها از انتهای جلسات به ابتدای جلسات منتقل شد و از طرف دیگر اصلاحیه ای به مصوبه شورایاری ها مصوب شد که بر طبق آن از هر کمیسیون یک نفر در ستاد شورایاری ها حضور داشته باشد که این امر مصادف با دوره چهارم و افزایش تعداد کمیسیون ها به 6 کمیسیون بود لذا از هر کمیسیون در ستاد یک نفر حضور داشت که این امر  می توانست در نسبت با فعالیت های شورا باشد و اتفاق مبارکی بود. 
مسجد جامعی در ادامه سخنان خود گفت: من در شورای پنجم و در ابتدای انتخابات شورایاری ها 5 قول به شما دادم که فکر می کنم به این 5 قول عمل کرده ایم. 
وی در تشریح این موارد افزود: نخست بحث پروژه های محله ای بود که ما همواره اعتقاد داشتیم راه توسعه شهر از پروژه های محله ای و ارتقا  کیفیت زندگی در محلات شروع می شود و خوشبختانه در این دوره با همت اعضای شورا به ویژه آقای فراهانی به این مهم پرداخته شد. در این دوره در نام گذاری محله ای شورایاران دخیل شدند، خاطرات محله جمع آوری شد و ارائه گزارش شورایاران در صحن شورا که به آن عمل کردیم. 
مسجد جامعی خاطر نشان ساخت:  اگر یاد تان باشد از ابتدای شورای پنجم  تا اتمام برگزاری انتخابت شورایاری ها گزارشی از سوی شورایاری ها در صحن داده نشد که البته من بسیار مخالف بودم ولی با پیگیری هایی که صورت گرفت این مهم هم محقق شد و امروز گزارش شما موثر است.
وی افزود: قول دیگری که داده بودیم این بود که ما با آقای مهندس هاشمی قرار گذاشتیم که در مناطق حضور پیدا کنیم ولی این موضوع مصادف با شیوع کرونا ویروس شد و به واسطه شرایط استثنایی کشور محقق نشد. 
رییس ستاد شورایاری ها در خاتمه افزود:  مسائل شورایاریها را خود شورایاری ها باید حل کنند و شورایارها متکی به خود هستند و کارشان را پیش می برندو  در پیوستگی به هم می توانند مشکلات شهر را حل کنید. 
مسجد جامعی همچنین افزود: یک شبه های را هم رفع کنم که هیچ کس در هیچ کجا نمی تواند ادعا کند که کسی برای من کار انتخاباتی کرده است.
کد مطلب : ۷۱۰۶