آیین نامه داخلی شورایاری محله
ماده اول-تعریف
تاریخ انتشار:
دوشنبه ۱۵ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۰
Share/Save/Bookmark
۱
مقدمه :
به منظور تحقق اهداف مدیریت شهری اعم از شورای اسلامی و شهرداری تهران در گسترش مشارکت معنادار و هدفمند شهروندان در اداره شهر با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های مادی و معنوی محلات در ارتقای سطح کیفی زندگی شهری و ایجاد ارتباط و تعامل متقابل سازمان های مدیریت شهری با شهروندان ساکن محله و جلب همکاری آنان در تدوین برنامه ها با هدف فراهم شدن زمینه های لازم برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری در مقیاس محله ای، با استناد به اساسنامه تشکیل انجمن های شورایاری محلات (مصوبات 6953/160 به تاریخ 9/8/1378 و 28025/1992/160 به تاریخ 16/10/1393 و 30647/2008/160 به تاریخ 8/11/1393) و شناسه مصوب 2560 به تاریخ 5/3/1398 ،  آیین نامه داخلی شورایاری به شرح زیر تهیه و به تصویب می رسد.
ماده اول تعریف
شورایاری
9 نفر از نمایندگان منتخب مردم محله های شهر تهران که بر اساس اساسنامه تشکیل انجمن های شورایاری محلات دارای شرایط احراز و بالاترین رای کسب شده در انتخابات محلی می باشند، به عنوان اعضای اصلی شورایاری محله فعالیت کرده و 4 نفر اولویت بعدی به عنوان اعضای علی البدل شورایاری محله شناخته می شوند که در صورت لزوم بر اساس این آیین نامه جایگزین اعضای اصلی می شوند. این تشکل به عنوان رکن تصمیم ساز و نظارت محله‌ای در حیطه ی وظایف شورایاری در سطح محله فعالیت می کنند. تصمیمات شورایاری ها در حوزه فعالیت مرتبط با وظایف مصوب در اساسنامه می باشند.
 
کد مطلب : ۹۲