ماده سوم- آغاز فعالیت رسمی شورایاری

15 شهريور 1395 ساعت 13:07


پس از قطعی شدن نتیجه انتخابات شورایاری ها همایش سراسری برگزار شده و احکام و کارت شناسایی شورایاران صادر خواهد شد. سپس انتخابات هیات رئیسه شورایاری محلات بر اساس شیوه نامه "برگزاری انتخابات مسئولان شورایاری محلات" برگزار خواهد شد. سپس دفاتر شورایاری، سربرگ و مهر شورایاری محله به همراه آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شرح وظایف به دبیر واگذار شده و شورایاری محله رسماً فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.


کد مطلب: 93

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/news/93/ماده-سوم-آغاز-فعالیت-رسمی-شورایاری

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com