با سیاست ماهیت کار خود را زیر سوال نبرید

محمدرضا رئیسی- دبیر منطقه 8

19 بهمن 1395 ساعت 13:17


شورایاران باید با پرهیز از ورود به مسائل سیاسی در هنگام انتخابات شورای شهر اجازه ندهند ماهیت کاری‌شان زیر سوال برود. شورایاران نمایندگان مردم محله‌ای هستند که به آن‌ها اعتماد کرده‌اند و نباید تحت هر شرایطی به این اعتماد لطمه‌ای وارد شود. ورود شورایاری‌ها به مسائل سیاسی باعث می‌شود که شورایاران از اولویت کاری خود دور شوند.


کد مطلب: 1189

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/note/1189/سیاست-ماهیت-کار-خود-زیر-سوال-نبرید

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com