ستاد هماهنگی شورایاری ها 19 بهمن 1395 ساعت 13:17 http://www.shorayaran.com/fa/doc/note/1189/سیاست-ماهیت-کار-خود-زیر-سوال-نبرید -------------------------------------------------- عنوان : با سیاست ماهیت کار خود را زیر سوال نبرید محمدرضا رئیسی- دبیر منطقه 8 -------------------------------------------------- متن : شورایاران باید با پرهیز از ورود به مسائل سیاسی در هنگام انتخابات شورای شهر اجازه ندهند ماهیت کاری شان زیر سوال برود. شورایاران نمایندگان مردم محله ای هستند که به آن ها اعتماد کرده اند و نباید تحت هر شرایطی به این اعتماد لطمه ای وارد شود. ورود شورایاری ها به مسائل سیاسی باعث می شود که شورایاران از اولویت کاری خود دور شوند.