ستاد هماهنگی شورایاری ها 29 شهريور 1395 ساعت 15:45 http://www.shorayaran.com/fa/doc/news/143/ماده-سیزدهم-استعفای-اعضای-شورایاری -------------------------------------------------- عنوان : ماده سیزدهم -استعفای اعضای شورایاری -------------------------------------------------- متن : 1- هر عضو می تواند از مقام عضویت در شورایاری محله استعفا دهد و پذیرش استعفای عضو منوط به نوشتن درخواست کتبی به دبیر و طرح موضوع در اولین جلسه داخلی شورایاری، کسب رای اکثریت حاضرین در جلسه و موافقت نهایی ستاد هماهنگی شورایاری ها خواهد بود. 2- پس از قبول استعفای عضو، موافقت کتبی ستاد طی حکمی به ایشان ابلاغ شده و فرد جایگزین به صورت رسمی و کتبی به هیات رئیسه شورایاری محله معرفی خواهد شد.