ستاد هماهنگی شورایاری ها 5 آبان 1399 ساعت 11:41 http://www.shorayaran.com/fa/doc/news/5872/راهکارهای-صیانت-برج-آزادی -------------------------------------------------- احمد مسجدجامعی عنوان : راهکارهای صیانت از برج آزادی عضو شورای اسلامی شهر تهران -------------------------------------------------- برج آزادی بزرگ‌ترین نماد هنر و معماری پایتخت است که نهمین تکه از تهران می‌تواند بیشترین بهره ‌را از ظرفیت‌های فراوان آن حاصل کند. متن : ظرفیت هایی در ابعاد مختلف (فرهنگی، اقتصادی، مذهبی و سیاسی) که واضح است برای شکوفایی و ثمربخشی نیاز به وصول امکانات و خدماتی از سوی ارگان های مدیریتی برج دارد. حفظ این سرمایه اجتماعی هم به عنوان میراثی ملموس و هم به عنوان میراثی غیرملموس (نوع اندیشه معماری و زیبایی غالب دوران پیدایش اثر) صنعت گردشگری را نیز رونق و پویایی می بخشد. برای این منظور باید شناخت دقیق و ضرورت پرداختن (نگهداری و مرمت) به هویت های شهری (فیزیکی و غیرفیزیکی) بر مسئولان و شهروندان مشخص شود که حاصل آن را می توان با گذر زمان در پیکره شهرها به خوبی درک کرد. برج آزادی نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید کاربری اصلی و اولیه آن احیا و کاربری های جانبی آن همگام با تکنولوژی های پرطرفدار و روز جهان پیش رود تا با خودنمایی اصالت بنای برج، حرکت شهر به سوی مدرنیته و در قالب عنصری سیال متوقف نشود. امروز مهم ترین مشکل حفاظت از بنای تاریخی آزادی بعد از سرفصل مهم کیفیت و چگونگی مرمت های ظاهری و ساختاری (که تاکنون در این زمینه بسیار آسیب پذیر بوده است)، رفع مسائل حاشیه ای آن از ترافیک، تردد بی شمار خودروها، عدم دسترسی گردشگران به بنا، ساخت وسازهای جانبی و روند اتصال فضای برج به بخش های اجتماعی و تجاری فعال پایتخت است. رخدادهای نیکی که دستاوردشان می تواند همان بهره مندی از ظرفیت های بی بدیل یاد شده باشد که البته در سایه مشارکت و همراهی ارگان های مدیریتی برج باشکوه آزادی میسر خواهد شد. بنابراین مطالعات و پژوهش، مشارکت و همیاری ارگان ها و ضرب الاجل شروع اقدامات برنامه ریزی شده راهکار اولیه صیانت از نخستین بلندمرتبه تهران در دومین میدان بزرگ کشور است. منبع: همشهری آنلاین