ستاد هماهنگی شورایاری ها 29 شهريور 1395 ساعت 15:49 http://www.shorayaran.com/fa/doc/news/145/ماده-پانزدهم-فوت-اعضای-شورایاری -------------------------------------------------- عنوان : ماده پانزدهم- فوت اعضای شورایاری -------------------------------------------------- متن : در صورت فوت هریک از اعضای شورایاری محله، دبیر موظف است به صورت کتبی مراتب را به ستاد هماهنگی شورایاری ها جهت اقدام برابر مقررات اعلام کند. تبصره : در صورت فوت دبیر، جانشین موظف است مراتب را به ستاد اعلام و وظایف دبیر را تا زمان برگزاری انتخابات سالانه هیات رئیسه امنای محله بر عهده بگیرد.