ستاد هماهنگی شورایاری ها 26 شهريور 1398 ساعت 12:06 http://www.shorayaran.com/fa/doc/news/3839/نام-سردار-بی-مریم-بختیاری-یکی-خیابان-های-شهر -------------------------------------------------- عنوان : نام سردار بی بی مریم بختیاری بر یکی از خیابان‌های شهر -------------------------------------------------- به پیشنهاد رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، مقرر شد یکی از خیابان های تهران به نام بی بی مریم بختیاری نامگذاری شود. متن : به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها، زهرا صدراعظم نوری در جریان یکصد و شصت و پنجمین جلسه شورای شهر تهران پیشنهادی مبنی بر نام گذاری یکی از خیابان ها و یا بوستان های شهر به نام سردار بی بی مریم بختیاری را مطرح کرد. وی در توضیح این پیشنهاد گفت: به دلیل نقش سازنده و موثر زنان در تاریخ ایران و مبارزه با ظلم، پیشنهاد دادیم که نام سردار بی بی مریم بختیاری از زنان مبارز ایران، جهت الگوسازی بین زنان و دختران ایرانی و همچنین گرامیداشت نام و یاد این شیر زن تاریخ بر روی یکی از خیابان ها یا بوستان های شهر گذاشته شود. این پیشنهاد با ۲۰موافق از سوی اعضای شورای شهر پذیرفته شد. - منبع: ایلنا