ستاد هماهنگی شورایاری ها 11 خرداد 1399 ساعت 9:45 http://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/4932/1/جلسه-ستاد-هماهنگی-شورایاری-رابطین-مناطق-22-گانه -------------------------------------------------- عنوان : جلسه ستاد هماهنگی شورایاری ها با رابطین مناطق 22 گانه -------------------------------------------------- متن :