شماره خرداد ماهنامه شورایاران منتشر شد

در این شماره از ماهنامه به اهمیت حکایت‌گری در تهران پرداخته شده است. فعالان حوزه های مختلف از خاطرات خود در تهران گفته‌اند. همچنین در پرونده‌ای درباره فعالیت ...