مجلس مکانیزمی برای تخصیص جرایم رانندگی به کاهش الودگی هوا در کلان‌شهرها ایجاد کند

مجلس مکانیزمی برای تخصیص جرایم رانندگی به کاهش الودگی هوا در کلان‌شهرها ایجاد کند

حسینی میلانی با تاکید بر اینکه اطلاعات مربوط به انتشار آلودگی و منابع آلاینده فقط مربوط به دودکش‌ها نیستند، خاطرنشان کرد: اطلاعات هواشناسی و اطلاعات خودروها (VIN) نیز برای مبارزه با آلودگی هوا مورد نیاز مدیریت شهری است ...