​با مشکل رو به رو خواهند شد اگر...
حسن حاجی قربانی-دبیر منطقه 14
تاریخ انتشار:
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۳
Share/Save/Bookmark
۰
​با مشکل رو به رو خواهند شد اگر...
ورود شورایاران به مباحث سیاسی همبستگی آنها را با توجه به تفاوت تفکر سیاسی آن‌ها تحت تاثیر قرار می‌دهد و از آنجا که همبستگی و تقویت رابطه دوستانه میان شورایاران رمز پیروزی شورایاران هر منطقه است؛ خدشه وارد شدن به این ویژگی شورایاران آن‌ها را در راستای تحقق اهدافشان با مشکلات اساسی روبرو خواهد کرد.
کد مطلب : ۱۲۱۵