گزارش تحویل و تحول محله قلمستان منطقه 11

گزارش تحویل و تحول محله قلمستان منطقه 11

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
 
 
گزارش تحویل و تحول محله قلمستان منطقه 11

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  

آنچه بايد درباره محله قلمستان بدانيد

محله قلمستان که در ناحیه 2 شهرداری منطقه 11 قرار دارد با جمعیتی معادل 10963 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 465/001 مترمربع محاسبه شده که خیابان کارگر مجاورت آن قرار دارد....