گمشده‌ای در تاریخ

گمشده‌ای در تاریخ

منیریه‌ای که امروز جزو منطقه یازده شهرداری است و در جنوب تهران قرار گرفته، در گذشته یکی از محلات اعیان‌نشین تهران بوده و نام خود را از نام «منیرالسلطنه»، مادر کامران‌‌میرزا گرفته است و عمارت «منیرالسلطنه» نیز در این محل ...
 
 
گمشده‌ای در تاریخ
از محله اعیان‌نشین منیریه تا بورس لوازم ورزشی

منیریه‌ای که امروز جزو منطقه یازده شهرداری است و در جنوب تهران قرار گرفته، در گذشته یکی از محلات اعیان‌نشین تهران بوده و نام خود را از نام «منیرالسلطنه»، مادر کامران‌‌میرزا گرفته ...

آنچه بايد درباره محله منیریه بدانيد

محله منیریه که در ناحیه 2 شهرداری منطقه 11 قرار دارد با جمعیتی معادل 24202 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 91 هکتار محاسبه شده که خیابان کارگر در مجاورت آن قرار دارد.