گزارش تحویل و تحول محله چهارصد دستگاه منطقه 14

گزارش تحویل و تحول محله چهارصد دستگاه منطقه 14

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.
 
 
گزارش تحویل و تحول محله چهارصد دستگاه منطقه 14

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.

آنچه بايد درباره محله چهارصد دستگاه بدانيد

محله چهارصد دستگاه که در ناحیه یک شهرداری منطقه 14 قرار دارد با جمعیتی معادل 26633 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله مترمربع محاسبه شده که خیابان پیروزی در مجاورت آن قرار ...

ازدواج آسان در سرای محله چهارصددستگاه

دبیر شورایاری محله چهارصددستگاه از فراهم کردن امکان ازدواج آسان در این محله خبر داد.