گزارش تحویل و تحول محله مینا منطقه 14

گزارش تحویل و تحول محله مینا منطقه 14

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.
 
 
گزارش تحویل و تحول محله مینا منطقه 14

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.

آنچه بايد درباره محله مینا بدانيد

محله مینا که در ناحیه یک شهرداری منطقه 14 قرار دارد با جمعیتی معادل 17945 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 500962 مترمربع محاسبه شده که بزرگراه آهنگ در مجاورت آن قرار دارد....