گزارش تحویل و تحول محله صد دستگاه منطقه 14

گزارش تحویل و تحول محله صد دستگاه منطقه 14

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
 
 
گزارش تحویل و تحول محله صد دستگاه منطقه 14

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  

آنچه بايد درباره محله صددستگاه بدانيد

محله صددستگاه که در ناحیه 2 شهرداری منطقه 14 قرار دارد با جمعیتی معادل 14663 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 397267 مترمربع محاسبه شده که خیابان نبرد در مجاورت آن قرار ...