گزارش تحویل و تحول محله سرآسیاب دولاب منطقه 14

گزارش تحویل و تحول محله سرآسیاب دولاب منطقه 14

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.
محله سرآسیاب دولاب نیازمند توجه در حوزه اجتماعی و شهری‌است

محله سرآسیاب دولاب نیازمند توجه در حوزه اجتماعی و شهری‌است

برنامه ریزی برای استفاده از همه ظرفیت های مادی ومعنوی در اختیار اعضای هیات امنای محله مانند سراها، فضاهای فرهنگی و ورزشی و فضاهای عمومی برای حضور ساکنان در فرصت های گوناگون و تنظیم برنامه های هیات امنا متناسب با نیازهای محله و تنوع جمعیتی ساکنین یکی از وظایف شورایاری محله بوده که شورایاری محله سرآسیاب ...
 
 
گزارش تحویل و تحول محله سرآسیاب دولاب منطقه 14

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.

محله سرآسیاب دولاب نیازمند توجه در حوزه اجتماعی و شهری‌است

برنامه ریزی برای استفاده از همه ظرفیت های مادی ومعنوی در اختیار اعضای هیات امنای محله مانند سراها، فضاهای فرهنگی و ورزشی و فضاهای عمومی برای حضور ساکنان در فرصت های گوناگون و ...

آنچه بايد درباره محله سرآسیاب دولاب بدانيد

محله سرآسیاب دولاب که در ناحیه 2 شهرداری منطقه 14 قرار دارد با جمعیتی معادل 10630 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 4/31 هکتار محاسبه شده که بزرگراه امام علی (ع) در مجاورت ...