گزارش تحویل و تحول محله شاهین منطقه 14

گزارش تحویل و تحول محله شاهین منطقه 14

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
 
 
گزارش تحویل و تحول محله شاهین منطقه 14

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  

آنچه بايد درباره محله شاهین بدانيد

محله شاهین که در ناحیه یک شهرداری منطقه 14 قرار دارد با جمعیتی معادل 9259 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 296892 مترمربع محاسبه شده که بزرگراه محلاتی در مجاورت آن قرار ...