گزارش تحویل و تحول محله تاکسیرانی منطقه 14

گزارش تحویل و تحول محله تاکسیرانی منطقه 14

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
 
 
گزارش تحویل و تحول محله تاکسیرانی منطقه 14

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  

آنچه بايد درباره محله تاکسیرانی بدانيد

محله تاکسیرانی که در ناحیه 3 شهرداری منطقه 14 قرار دارد با جمعیتی معادل 21403 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 907972 مترمربع محاسبه شده که 2 بزرگراه شهید محلاتی و بسیج ...