تهیه گزارش تحویل و تحول محله دریاچه شهدای خلیج فارس منطقه 22

تهیه گزارش تحویل و تحول محله دریاچه شهدای خلیج فارس منطقه 22

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.
 
 
تهیه گزارش تحویل و تحول محله دریاچه شهدای خلیج فارس منطقه 22

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.

آنچه بايد درباره محله دریاچه شهدای خلیج فارس بدانيد

محله دریاچه شهدای خلیج فارس که در ناحیه 4 شهرداری منطقه 22 قرار دارد با جمعیتی معادل 15000 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله محاسبه شده که بزرگراه شهید خرازی در مجاورت آن ...